Referát evidence nemovitých památek

Nemovité památky jsou stavby, pozemky a další historická cenná díla,
spojená pevným základem se zemí. Vedle hradů, zámků a tvrzí se do této kategorie řadí také kostely, kláštery, kaple, fary, městské domy a paláce, venkovská lidová architektura, technické a průmyslové stavby, divadla, muzea, morové sloupy, křížky, boží muka apod.

Přibližně 40 tisíc z celkového množství cenných staveb a areálů je chráněno jako nemovitá kulturní památka (vedle více než 40 tisíc kulturních památek movitých). Za kulturní památky prohlašuje ministerstvo kultury nemovité a movité věci nebo jejich soubory, jež jsou významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti a projevem tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické (případně proto, že mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem).

Kulturní památky jsou hodnotná díla a jejich zachování je v zájmu celé společnosti. Proto jsou ze zákona chráněny systémem státní památkové péče. Pro vlastníka to může znamenat některá omezení, v důsledku to však pomůže zachovat na jeho majetku to nejhodnotnější.

Jak pečujeme o nemovité kulturní památky

 • Provádíme evidenci, průzkumy, dokumentaci a fotodokumentaci nemovitých kulturních památek ve své správě Národního památkového ústavu.
   
 • Naplňujeme integrovaný informační systém památkové péče.
   
 • Připravujeme návrhy na prohlášení památkově hodnotných nemovitostí za kulturní památky.
   
 • Provádíme další odvozené činnosti.

Evidence kulturních památek je vedena jak v podobě papírových evidenčních listů v kartotékách, tak i ve formě digitální v celostátní on-line databázové aplikaci Památkový katalog. Údaje o nemovitých kulturních památkách jsou veřejně přístupné.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

MgA. Michael Čtveráček

 • dokumentátor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 485 222 423, 604 356 667
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Liberci
Jablonecká 642/23, Liberec 46001