Mobiliární fondy

Mobiliární fondy jsou vzácné i běžné předměty každodenního života, jež tvoří vybavení hradů, zámků i dalších památek a vyprávějí příběhy lidí,
kteří v nich žili.

Mobiliární fondy stovky památek ve správě NPÚ tvoří téměř milion předmětů – od obrazů a soch přes nábytek, osvětlovací tělesa a koberce po oděvy, zbraně a další doklady běžného života a každodenních potřeb našich předků. Mají těžko vyčíslitelnou historickou, kulturní a uměleckou hodnotu.

Po druhé světové válce a únoru 1948, kdy po konfiskaci půdy a nemovitého majetku odešli z bývalých šlechtických sídel jejich původní majitelé včetně služebnictva, vznikly ze stovek hradů a zámků státní statky, domovy důchodců nebo internáty.

Části zkonfiskovaných uměleckých sbírek byly stejně jako další vybavení a zařízení sídel, které se nehodilo pro nové využití objektů, převezeny na 150 nejcennějších hradů a zámků, jež se památkářům podařilo zachránit a v nichž vytvořili expozice nebo prohlídkové trasy přístupné veřejnosti. Přestože při těchto tzv. svozech docházelo k značným ztrátám, hodnota toho, co se zachovalo a co mohou návštěvníci dodnes obdivovat na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu, je nevyčíslitelná.

Jak o mobiliární fondy pečujeme

O předměty v mobiliárních fondech hradů a zámků ve své správě Národní památkový ústav všestranně odborně pečuje, sleduje a optimalizuje podmínky jejich uložení v depozitářích i na prohlídkových trasách. Udržuje je v dobrém stavu a čistotě a podle potřeby je nechává restaurovat. Důležitou součástí péče je také evidence, dokumentace, fotodokumentace a vědecký výzkum.

Fondy jsou evidovány v podobě papírových evidenčních listů v kartotékách a v digitální formě celostátní databázi CastIs, vyvinuté speciálně pro potřeby památkové péče. Každý záznam evidence obsahuje základní identifikační údaje o předmětu, jeho odborný popis a fotodokumentaci.

Evidence není kvůli bezpečnosti vzácných předmětů veřejně přístupná. Pokud však existují oprávněné důvody (jaké to jsou, lze zjistit v prováděcí vyhlášce zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči), umožní pracovníci oddělení evidence movitých památek na generálním ředitelství NPÚ nebo na jednotlivých územních odborných pracovištích NPÚ k informacím přístup.

Mobiliární fondy jsou podle zákona soubory movitých památek (tedy věcí prohlášených za kulturní památku na základě zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů) a předmětů kulturní hodnoty (tj. věcí, které splňují kritéria zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty ve znění pozdějších předpisů).

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Bc. Radim Vácha

  • památkář
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 485 222 419, 724 663 760
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Liberci
Jablonecká 642/23, Liberec 46001