Fotodokumentace

Fotografická sbírka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci je součástí dokumentačních sbírek, která obsahuje barevné a černobílé analogové fotografie, pohlednice,  diapozitivy, letecké snímky, negativy a digitální fotografie. Jde především o fotodokumentaci památek Libereckého kraje. 

Převážná část fotografické sbírky vznikla v rámci činnosti Národního památkového ústavu, ale její součástí jsou i dary, které pomáhají rozšířit a zkvalitnit dokumentační sbírky územního odborného pracoviště v Liberci. Všem dárcům tímto děkujeme.

Fotografickou dokumentaci zpřístupňujeme po předchozí domluvě v souladu s badatelským řádem a ceníkem

Kontakt na odpovědného pracovníka: krizkova.olga@npu.cz

Naše badatelna umístěná v sídle územního odborného pracoviště v Liberci disponuje wi-fi připojením a je vybavena PC.

Badatelské hodiny:

pondělí  10–11    12–15                                                                                                                  
středa     8–11     12–15

V případě potřeby je možné se domluvit na jiném termínu. 

Seznam zpracované fotografické dokumentace je volně dostupný v elektronickém katalogu Carmen, který je průběžně doplňován.

Dalším veřejně přístupným datovým úložištěm je tzv. Metainformační systém (MIS),  kde jsou dostupné náhledy vybraných fotografií. 

Mapové podklady s bodovou strukturou nejen památkově chráněných objektů 
lze nalézt v GIS.