Dokumentační fondy

Dokumentační sbírky Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci tvoří materiály týkající se především kulturních památek, objektů v památkově plošně chráněných územích (vesnické, městské a krajinné památkové zóny nebo rezervace) a objektů památkového zájmu.

Sbírky jsou budovány od šedesátých let 20. století a skládají se z evidenčních karet kulturních památek, sbírek plánové dokumentace, stavebně historických průzkumů (SHP), nálezových zpráv operativních průzkumů a dokumentace (OPD), restaurátorských zpráv a záměrů, výstupů z vědy a výzkumu, spisové agendy a sbírky obrazové dokumentace. 

Dokumentaci zpřístupňujeme po předchozí domluvě v souladu s badatelským řádem a ceníkem

Kontakt na odpovědného pracovníka: krizkova.olga@npu.cz

Naše badatelna umístěná v sídle územního odborného pracoviště v Liberci disponuje wi-fi připojením a je vybavena PC.

 

Seznam zpracované dokumentace je volně dostupný v elektronickém katalogu Carmen, který je průběžně doplňován.

Mapové podklady s bodovou strukturou památkově chráněných objektů lze nalézt v GIS.