Odbor evidence, dokumentace a IS

Zajišťujeme dokumentaci, systematicky budujeme archiv, zprostředkováváme odborný informační servis a podílíme se na vědecko-výzkumné činnosti. Zpracováváme návrhy na prohlášení nemovitostí či předmětů s uměleckou, historickou či technickou hodnotou za kulturní památku. Podílíme se na evidenci památkového fondu, tedy nemovitých i movitých památek včetně vybavení státních hradů a zámků či fondů historických zámeckých knihoven. Jsme zapojeni v Integrovaném systému ochrany movitého kulturního dědictví.