Struktura územního odborného pracoviště v Liberci

Činnost územního odborného pracoviště je rozdělena mezi kancelář ředitele a dva spolupracující odbory, odbor péče o památkový fond, který se podílí především na výkonu památkové péče na svěřeném fondu, a odbor evidence, dokumentace a informačních systémů, jenž zajišťuje převážně podpůrnou činnost související s poznáváním, shromažďováním
a zpřístupňováním informací o spravovaném kulturního dědictví.

Územní odborné pracoviště v Liberci pracuje v těchto odborech a odděleních:

Ředitel ÚOP

  • Kancelář ředitele – referát
  • Oddělení ekonomiky a provozu

Odbor evidence, dokumentace a IS

Odbor péče o památkový fond