Regionální komise pro Ústřední seznam kulturních památek

Statut, jednací řád a členové Regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení a zrušení prohlášení věci za kulturní památku

Ing. arch. Václav Němec, DiS. – předseda komise, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci

Mgr. Olga Křížková - tajemník, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci

Mgr. Martin Ouhrabka, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci

Bc. Petr Feige, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci

Mgr. Miroslav Kolka, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci

Mgr. Ivan Peřina, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci

Mgr. Petra Šternová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci

Mgr. Jaroslav Zeman, Ph.D., Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci

PhDr. Jan Mohr, historik, okresní konzervátor, Liberec

Mgr. Ivo Habán, Ph.D., historik, Liberec