Památková rada

Statut, jednací řád a členové Památkové rady

Mgr. Petr Freiwillig, Ph.D., - předseda, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci

Bc. Erika Trojanová - tajemník, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci

PhDr. Miloš Kadlec, Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., Národní památkový ústav, generální ředitelství

Ing. arch. Jiří Mrázek, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech

PhDr. Petr Hrubý, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Ing. arch. Ondřej Šefců, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze

PhDr. René Brož, Krajský úřad Libereckého kraje  

Ing. arch. Jana Mejzrová, Správa CHKO Jizerské hory a krajské středisko Liberec

Mgr. Jan Randáček, Oblastní galerie v Liberci

Ing. arch. Jiří Janďourek, Kancelář architektury města Liberec

PhDr. Jan Mohr, historik, okresní konzervátor, Liberec

Ing. Jiří Balský - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově

prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger - Fakulta stavební ČVUT v Praze

MgA. Jakub Chuchlík - autorizovaný architekt

 

Pamatkova rada_statut.pdf PDF (606,06 KB)