Krajská archeologická komise

Statut, jednací řád a členové Krajské archeologické komise

PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., - předseda, Muzeum Českého ráje v Turnově

Mgr. Petr Brestovanský, Severočeské muzeum v Liberci

Petr Jenč, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Mgr. Vojtěch Kašpar, Archaia Praha, o.p.s.

Mgr. Milan Kuchařík, Labrys, o.p.s.

Mgr. Jan Mařík, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., Národní památkový ústav, generální ředitelství

Mgr. Renata Tišerová - tajemník, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci