Medailonek ředitele

Mgr. Miloš Krčmář, ředitel NPÚ, ÚOP v Liberci

Mgr. Miloš Krčmář

Mgr. Miloš Krčmář je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor kulturně historická regionalistika. Studium ukončil v roce 2007 státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce na téma Dějiny reformovaného evangelického sboru v Libiši do roku 1861.

Od roku 2003 je pracovníkem Národního památkového ústavu. Nejprve působil v oddělení péče o movité památky územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem. Po vzniku samostatného územního odborného pracoviště v Liberci přešel na nově vzniklé pracoviště, kde postupně zastával funkci vedoucího oddělení specialistů a vedoucího odboru péče o památkový fond. V letech 2009 až 2013 byl členem pracovního týmu MK ČR pro program restaurování movitých kulturních památek.

Mgr. Miloš Krčmář pravidelně publikuje v odborných periodikách zaměřených na problematiku památkové péče a má za sebou bohatou přednáškovou činnost. Profiluje se především v oblasti ochrany uměleckých a uměleckořemeslných památek se zaměřením na kamenosochařská díla a vitráže.

V roce 2012 byl jmenován krajským soudem v Ústí nad Labem soudním znalcem pro umění výtvarné a odhady cen věcí umělecké a umělecko-řemeslné povahy.

Funkci ředitele Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci zastává od 1. 1. 2013.