Památky děkují

O laureátovi ceny Památky děkují rozhoduje veřejnost a získává ji počin, který zvítězí v on-line hlasování. Jde o jedno z ocenění udílených v rámci každoročního klání o cenu Patrimonium pro futuro, kterou vyhlašuje NPÚ jako příspěvková organizace ministerstva kultury pověřená záchranou a rozvíjením hodnot památkového fondu.

On-line hlasování o cenu veřejnosti

Pokud vás některý z námi nominovaných počinů zaujme, budete mu moci dát svůj hlas, a zvýšit tak jeho šance na to, že letos získá ocenění veřejnosti Památky děkují.

Hlasovat pro naše favority můžete i zde

Zatímco následující nominace na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro za rok 2020 hodnotí odborníci a vybírají vítěze v jednotlivých kategoriích, vy máte možnost zvolit si svého favorita bez ohledu na to, v které kategorii soutěží, už teď!

Do soutěže Patrimonum pro futuro 2020 byly za Liberecký kraj nominovány tři památky:

Schubertova vila v Hrádku nad Nisou

Jizerskohorské technické muzeum v Bílém Potoce

Kaple Božího hrobu v Liberci

V medailoncích naleznete textové i obrazové informace o tom, co se v loňském roce povedlo objevit, zachránit, obnovit nebo prezentovat veřejnosti a kdo se o to zasloužil. Hlasovat můžete přímo zde.

  • Hlasovací tlačítko naleznete pod stručnou charakteristikou každého nominovaného počinu, ale předtím, než na něj kliknete, doporučujeme pročíst si podrobnější texty. Hlasovat totiž můžete pouze jednou – a pouze pro jednoho z navržených! Po kliknutí na hlasovací tlačítko obdržíte e-mail a až po jeho potvrzení bude váš hlas započítán.
  • Vítězem se stane počin s největším počtem hlasů. Jeho jméno bude oznámeno na slavnostním předávání cen Patrimonium pro futuro na podzim 2021.