Patrimonium pro futuro

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

Na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro jsou odborníky z regionálních pracovišť NPÚ nominovány maximálně 2 pozitivní příklady z každého kraje,
jež potom soupeří o ocenění ve čtyřech kategoriích:

  1. obnova památky, restaurování;
  2. objev, nález roku;
  3. prezentace hodnot;
  4. záchrana památky.

Zatímco tyto nominace na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro za rok 2018 hodnotí odborníci a vybírají vítěze v jednotlivých kategoriích, vy máte možnost zvolit si svého favorita v on-line hlasování, a to bez ohledu na soutěžní kategorii. Zvýší se tak jeho šance na zisk ocenění Památky děkují, které vítěz obdrží spolu s dalšími laureáty 2. října na slavnostním předávání cen na zámku Lemberk. Hlasování probíhá na webových stránkách NPÚ do pondělí 16. září.

Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Nominace za rok 2019

V sedmém ročníku ceny Patrimonium pro futuro NPÚ reprezentují příkladné počiny v péči o památky:

  1. prezentace hodnot
    Otevření muzea a naučné stezky Nádraží Martinice

  2. obnova památky /restaurování
    Obnova Beranova hostince v Trávníčku

Nominace za rok 2018

Do šestého ročníku soutěže o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro letos územní odborná pracoviště NPÚ nominovala dvacet čtyři pozitivních počinů a objevů z oblasti památkové péče. Zatímco porota vybírá vítěze jednotlivých kategorií, může veřejnost podpořit některý z návrhů na cenu svým hlasem, a to bez ohledu na soutěžní kategorii.

 

Liberecký kraj reprezentují v celostátním kole:

Nominace za rok 2017

Do soutěže o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro letos územní odborná pracoviště NPÚ nominovala dvacet jedna pozitivních počinů a objevů z oblasti památkové péče. Liberecký kraj reprezentují v celostátním kole:

Nominace za rok 2016

V letošním roce se v celostátním kole o cenu Národního památkového ústavu  Patrimonium pro futuro za rok 2016 utká ve všech čtyřech kategoriích celkem 24 uchazečů. Laureáti ocenění včetně držitele ceny veřejnosti budou vyhlášeni 3. října 2017 na zámku v Bučovicích. Nominované příklady dobré praxe památkové péče, které reprezentují Liberecký kraj v celostátním kole:

Nominace za rok 2015

Nominace za rok 2015 uzavřela pracoviště NPÚ počátkem května 2016 a do celostátního kola vyslala 25 uchazečů o cenu, z toho 13 památkových obnov, 7 prezentačních počinů, 4 zachráněné památky a 1 archeologický objev. Z Libereckého kraje postoupily do celostátního kola:

Nominace za rok 2014


Na Cenu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe bylo za rok 2014 nominováno do celostátního kola 27 příkladů dobré praxe.  Zatímco odborná komise posuzovala kandidáty základních čtyř kategorií, volila si poprvé svého favorita také veřejnost, která hlasováním na webových stránkách NPÚ rozhodla o držiteli ocenění Památky děkují. Za Liberecký kraj byly nominovány:

Nominace za rok 2013

V prvním ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro postoupilo do celostátního kola 27 kandidátů. Příkladné obnovy v Libereckém kraji
za rok 2013 reprezentovaly: