Památkový fond

Památkový fond, umělecky, historicky a typologicky nesmírně bohatý soubor cenných historických předmětů, staveb a areálů na území České republiky, je nositelem národní a státní identity. Bez ohledu na vlastnictví či majetkoprávní vztahy jde o bohatství patřící nám všem, proto je i jeho ochrana v našem společném zájmu.

Památkový fond České republiky zahrnuje nemovité památky, jako jsou církevní a sakrální stavby, lidová a venkovská zástavba, technické památky včetně dopravních staveb, ale také archeologická naleziště a kulturní krajinu formovanou lidmi. Patří sem také soubor bývalých šlechtických sídel, tedy hradů a zámků, s unikátně dochovaným mobiliářem, tedy původním vybavením, a historickými knihovními fondy.

Neméně hodnotné jsou movité památky, tedy umělecká díla (například sochy a malby), cenné uměleckořemeslné předměty, k nimž patří klenoty, nábytek a vybavení domů a domácností, ale také zbraně nebo hudební nástroje.

To nejcennější z našeho movitého i nemovitého dědictví je státem chráněno – přibližně 40 tisíc nemovitostí a 40 tisíc děl a předmětů je evidováno jako kulturní památka. Asi tři stovky nejvýznamnějších z nich má status nejvyšší – národní kulturní památka. Nadnárodní význam a hodnota dvanácti kulturních statků České republiky byly celosvětově uznány zapsáním na Seznam světového dědictví UNESCO.

Některé památky však stále chátrají. V České republice je přes 40 tisíc kulturních památek, z toho je více než sedm set na seznamu památek ohrožených. Neustále usilujeme o prohlašování nových  památek, aby se i budoucí generace mohly těšit z kulturního bohatsví našich předků.