Historický urbanismus

Nejen jednotlivé stavby, ale i celá hodnotná města a vesnice, jejich čtvrti a také kulturní krajina si zaslouží ochranu a péči. V Národním památkovém ústavu se péči o památkově chráněná území a sídla, tedy zejména o památkové rezervace, památkové zóny, lokality UNESCO a vybrané národní kulturní památky (včetně jejich ochranných pásem), věnují specialisté na historický urbanismus.

Specialista urbanista NPÚ poskytuje zpracovatelům, pořizovatelům a příslušným orgánům státní správy bezplatné konzultace k územně plánovací dokumentaci (zejména k zásadám územního rozvoje, územním plánům, regulačním plánům a územním studiím) a posuzuje návrhy zadání (návrhy, opakované návrhy) ve všech fázích přípravy.

  • Urbanisté z generálního ředitelství mají na starost území obcí a měst, kde se nachází památkové rezervace a jejich ochranná pásma, lokality zapsané na seznam UNESCO a jejich ochranná pásma a část národních kulturních památek a jejich ochranná pásma.
  • Urbanista z NPÚ, územního odborného pracoviště v Liberci se věnuje ostatním územím obcí a měst jak se samostatnými kulturními památkami a jejich ochranným pásmům, tak památkovým zónám
    i vybraným národním kulturním památkám a jejich ochranným pásmům.

Specialista urbanista na našem odborném pracovišti NPÚ v Libereckém kraji:

  • Posuzuje územní plány měst a obcí, regulační plány i územní studie týkající se památkových zón a některých národních kulturních památek.
  • Připravuje k nim vyjádření, která vydává NPÚ a jež slouží jako odborný podklad obcím s rozšířenou působností, nebo krajským úřadům – tedy výkonným orgánům v oblasti památkové péče, v jejichž pravomoci je vydání závazného stanoviska s „kulatým razítkem“. (Více o tom, jak funguje památková péče a kdo se skrývá pod termínem „památkář“, naleznete na stránce věnované poradenství při obnově památky.)
  • Vyjadřuje se k urbanistickým a architektonickým záměrům na území obcí a měst, území památkových zón a ochranných pásem.
  • V Libereckém kraji se také podílí na revizi a zpřesňování památkových zón, památkových ochranných pásem a podílí se na přípravě návrhů na prohlášení nových.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Ing. arch. Martin Pospíšil

  • památkář
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 485 222 421, 724 825 202
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Liberci
Jablonecká 642/23, Liberec 46001