Evidence a dokumentace památkového fondu

Zajišťujeme dokumentaci a evidenci památkového fondu, tedy nemovitých i movitých památek včetně vybavení státních hradů a zámků či fondů historických zámeckých knihoven na území Libereckého kraje.

Památkový fond Libereckého kraje

  • nemovité památky
  • movité památky
  • technické památky
  • archeologické lokality
  • kulturní krajiny formované lidmi
  • památky zahradního umění

Postupně doplňujeme informace o jednotlivých památkách do veřejně přístupných databází, jejichž soubor i se základní charakteristikou naleznete zde.