O nás

Územní odborné pracoviště v Liberci je krajským pracovištěm Národního památkového ústavu s působností v Libereckém kraji.


Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Libereckém kraji naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje.

Historie

Liberecké pracoviště NPÚ vzniklo delimitací územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem a splynutím se správou státního zámku Sychrov dne 6. února 2006. Před tímto datem v Liberci působila odloučená pracoviště Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody, následně Státního památkového ústavu v Ústí nad Labem, který spravoval celý tehdejší Severočeský kraj. 

Po vzniku Národního památkového ústavu v roce 2003  bylo v Liberci zřízeno jeho detašované pracoviště sídlící v bývalé budově okresního úřadu na náměstí Dr. E. Beneše a stalo se základem pro nově zřízené středisko. Jeho sídlem se po rekonstrukci stala vila čp. 642/I na rohu Jablonecké a Klášterní ulice, kterou si nechal postavit mezi lety 1896–1897 Franz Bogner od libereckého stavitele Adolfa Bürgera a jež ve druhé polovině 20. století sloužila potřebám nemocnice (mj. jako ubytovna personálu).