Prezentace památek

V rámci dlouhodobějšího publikačního záměru Prezentace památek usilujeme formou informačních letáků poskytnout prostor pro prezentaci veřejně přístupných kulturních památek na území Libereckého kraje. Jde o objekty, které nejsou ve správě Národního památkového ústavu, s nimiž se něco pozitivního děje, ale na jejich fungování se Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci určitým způsobem podílí. Na realizaci řady se významným způsobem podílí Liberecký kraj.

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Horní Řasnici

Již brzy si budete moci prohlédnout informativní leták, který pro Vás ve spolupráci s Libereckým krajem připravujeme. Dozvíte se z něj celou řadu zajímavostí z období založení kostela, stavební historie a jeho nedávné kompletní obnově. Leták doplní cyklus Chraňme památky!

Památník Jiřího Harcuby v Harrachově

Letos pro Vás ve spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci a Libereckým krajem připravujeme informační leták o domě Jiřího Harcuby (1928–2013), významného českého sklářského výtvarníka, jeho historii, vzácné domácí brusičské a rytecké dílně a plánech jeho budoucího kulturního využití. Leták doplní cyklus Chraňme památky!

Kostel Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou

V roce 2017 vydal NPÚ, ÚOP v Liberci ve spolupráci s Libereckým krajem informační leták, který doplnil řadu tiskovin z projektu Prezentace památek. Tentokrát je pozornost věnována kostelu Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou, který představuje nejušlechtilejší a slohově nejčistší secesní sakrální stavbu na našem území. Více Informací naleznete v letáku, a to hned ve třech jazykových mutacích (v českém, německém a anglickém jazyce), jenž je volně distribuován v síti informačních center Libereckého kraje.

Bývalý Beranův hostinec v Trávníčku

V rámci projektu Prezentace památek byl v roce 2017 vydán NPÚ, ÚOP v Liberci ve spolupráci s Libereckým krajem informační leták k bývalému Beranovu hostinci v Trávníčku, k jehož záchraně byla v roce 2015 vlastníky a spolkem Dubáci zahájena celková obnova objektu. Leták vyšel ve třech jazykových mutacích (v českém, německém a anglickém jazyce) a je volně distribuován v síti informačních center Libereckého kraje.

Sbor dr. karla farského v semilech

V závěru roku 2016 doplnil cyklus Chraňme památky! informační leták vydaný územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Liberci ve spolupráci s Libereckým krajem. Věnuje se nově prohlášené památce roku 2016, a to sboru Dr. Karla Farského v Semilech. Vydán byl v českém, německém a polském jazyce a je volně distribuován v síti informačních center Libereckého kraje.

Železniční stanice v Martinicích v Krkonoších

Před koncem roku 2016 vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci ve spolupráci s Libereckým krajem leták z cyklu Chraňme památky!, který pojednává o nově prohlášené památce v roce 2016, železniční stanici v Martinicích v Krkonoších. Informační leták vyšel ve třech jazykových mutacích (v českém, německém a polském jazyce) a je volně distribuován v síti informačních center Libereckého kraje.

Kaple sv. Anny na Vyskři

V roce 2015 vydal NPÚ, ÚOP v Liberci ve spolupráci s NPÚ, ÚPS na Sychrově a Libereckým krajem v rámci projektu Prezentace památek informativní leták ke kapli sv. Anny na Vyskři, který je volně distribuován v síti informačních center Libereckého kraje.

Kaple sv. Barbory státního hradu Grabštejn

V rámci projektu Prezentace památek byl ve spolupráci NPÚ, ÚOP v Liberci, NPÚ, ÚPS na Sychrově a Libereckého kraje vydán informativní leták, který prezentuje odborníkům i široké veřejnosti kapli sv. Barbory státního hradu Grabštejn.

Zřícenina hradu Hamrštejn

Pilotním projektem je prezentace zříceniny hradu Hamrštejn, kde výborně funguje spolupráce s Lesy ČR, s. p. Přímým výstupem této spolupráce v roce 2014 je realizace informační základny pro širokou veřejnost formou turistické tabule umístěné v areálu zříceniny a doprovodného letáku, který je volně distribuován v síti informačních center v regionu Trojmezí a v elektronické podobě prostřednictvím této stránky. Leták je ke stažení zde: Zřícenina hradu Hamrštejn

Hamrštejn, zřícenina hradu

Hamrštejn, Burgruine

Hamrštejn, ruiny zamku

V areálu hradu Hamrštejn byla instalována na podzim 2014 dvoustranná informační tabule, jejíž obsah si můžete prohlédnout zde.