Obecné informace o pracovišti

Územní odborné pracoviště v Kroměříži vykonává na území Zlínského kraje, tj. v okresech Vsetín, Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž působnost odborné organizace památkové péče ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Úkolem územního odborného pracoviště je podle tohoto zákona poskytovat odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek v kraji, dále se pracoviště jako odborná a vědeckovýzkumná organizace zabývá i ochranou, poznáváním, dokumentací a prezentací památkového fondu zejména na území Zlínského kraje.

V roce 2003 byla působnost památkové péče v okrese Vsetín v gesci územního odborného pracoviště v Brně; v témže roce vzniklo v Kroměříži detašované pracoviště pro Zlínský kraj.

Rok 2006 byl prvním rokem existence ÚOP v Kroměříži s působností pro území Zlínského kraje. Pracoviště vzniklo delimitací z územního odborného pracoviště v Brně k 6. únoru 2006.
Nové pracoviště dostalo delimitací do správy také objekty zpřístupněných hradů a zámků na území Zlínského kraje, které jsou v majetku státu. Šlo o čtyři objekty: Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži (národní kulturní památka zapsaná v roce 1998 na Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO), státní zámek Vizovice (národní kulturní památka), státní zámek Buchlovice a státní hrad Buchlov, oba objekty jsou rovněž prohlášeny za národní kulturní památku. Sídlo odborného pracoviště bylo vybudováno v prostorách Arcibiskupského zámku v Kroměříži.

K další reorganizaci NPÚ došlo 1. ledna 2013, kdy byly správy zpřístupněných hradů a zámků převedeny do čtyř nově vytvořených organizačních jednotek – územních památkových správ v Praze, Českých Budějovicích, na Sychrově a v Kroměříži.

V současné době tedy mají sídlo v Kroměříži dvě pracoviště Národního památkového ústavu: NPÚ, ÚOP v Kroměříži vykonává působnost odborné organizace památkové péče pro Zlínský kraj a NPÚ, ÚPS v Kroměříži vykonává správu objektů pro Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský a Olomoucký kraj.

V roce 2011 byla zahájena realizace projektu Národního centra zahradní kultury (viz www.nczk.cz) a v roce 2012 bylo ÚOP v Kroměříži rozšířeno o referát Národního centra zahradní kultury, které bylo v roce 2014 transformováno na Metodické centrum zahradní kultury při ÚOP v Kroměříži. Rozhodnutím generální ředitelky NPÚ byly v rámci Národního památkového ústavu od 1. ledna 2015 zřízeny čtyři metodická centra: průmyslového dědictví v Ostravě, moderní architektury v Brně, centrum pro vzdělávání v Telči a při kroměřížském pracovišti vzniklo Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži. Kroměřížské metodické centrum usiluje o ucelenost a prohloubení znalostí historie a také o rozvoj zahradního umění nejen pro odbornou veřejnost. Funguje jako multioborové centrum pro obnovu a následnou péči o historické zahrady a parky v České republice, vytváří speciální metodiky pro obnovu děl zahradního umění a následnou péči o ně, poskytuje odborné a profesionální služby vlastníkům památek a investorům v oblasti zahradního umění, nabízí množství vzdělávacích programů týkajících se zahradní kultury pro laickou i odbornou veřejnost.