Medailonek ředitelky

© nepodléhá CC

Ing. Nelly Komendová

Nelly Komendová absolvovala v roce 1989 Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně, obor pozemní stavitelství.

Během let 1997–2006 působila ve Státním památkovém ústavu v Olomouci  (od 1. 1. 2003 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci), a to jako dokumentátor (1997–2002), následně jako odborný garant území (2003–2006). Od roku 2006 působí v rámci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži, od počátku působení zastávala funkci garanta území, garanta vybraných národních kulturních památek (Soubor pozůstatků velkomoravské sídelní aglomerace Staré Město-Uherské Hradiště-Modrá, barokní hřbitov ve Střílkách), v letech 2010–2017 působila ve funkci vedoucí odboru péče o památkový fond.

Od 1. 1. 2018 je jmenována ředitelkou kroměřížského územního odborného pracoviště s působností ve Zlínském kraji.