O nás

Územní odborné pracoviště v Kroměříži je krajským pracovištěm Národního památkového ústavu s působností ve Zlínském kraji. Zabýváme se poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek, souborů památek i památkových rezervací a zón na území kraje. Pro jejich zachování, údržbu a obnovu bezplatně poskytujeme poradenství i metodickou pomoc a při přípravě a provádění udržovacích prací, rekonstrukcí, restaurování kulturních památek i staveb v památkově chráněných územích zajišťujeme odborný památkový dohled.

Naše pracoviště je odbornou institucí památkové péče, což znamená, že zpracováváme odborná vyjádření, která slouží jako podklad pro rozhodování památkových odborů příslušných úřadů, a poskytujeme konzultace vlastníkům a uživatelům nejen památkově chráněných objektů. Zpracováváme také návrhy na prohlášení nemovitostí či předmětů s uměleckou, historickou, technickou nebo vědeckou hodnotou za kulturní památku a podílíme se na evidenci památkového fondu, tedy nemovitých i movitých památek včetně vybavení státních hradů a zámků či fondů historických zámeckých knihoven. Rovněž se podílíme na evidenci uměleckých předmětů, která slouží při pátrání po odcizených starožitnostech. Spravujeme sbírky plánů, fotografií, shromažďujeme stavební projekty, restaurátorské zprávy a další odborné podklady k poznání kulturního dědictví. Spolupracujeme s ministerstvem kultury při přidělování dotací vlastníkům památek na příkladnou obnovu.

Vydáváme odbornou ediční řadu Ingredere hospes, metodiky a podílíme se na vzniku odborných publikací, pořádáme přednášky a spolupracujeme při přípravě speciálních prohlídek památkových objektů v regionu.

Počátkem roku 2015 zahájilo při našem ÚOP činnost Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži, zaměřené na péči o historické zahrady a parky v celé České republice a na popularizaci tohoto tématu. Metodické centrum vzniklo v rámci projektu Národního centra zahradní kultury v Kroměříži, který byl  spolufinancován z fondů Evropské unie. Veškeré informace o projektu i činnosti centra najdete na www.nczk.cz.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

© nepodléhá CC

Mgr. Petra Zelinková

  • redaktor
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 775 442 269
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž 76701