Kontakt

Adresa

Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště
v  Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22
767 01 Kroměříž

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

Podatelna

pondělí až pátek
9.00–11.30 a 12.30–14.00

Dat. schránka a e-podatelna

Telefon a
e-mail

Facebook

Ředitel ÚOP

© nepodléhá CC

Ing. Nelly Komendová

 • ředitel/ka územního odborného pracoviště
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 054 117
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž

Kancelář ředitele - referát

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Zdenka Pálková

 • administrativní a spisový pracovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 778 748 968
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
sekretariát, podatelna
© nepodléhá CC

Mgr. Petra Zelinková

 • redaktor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 775 442 269
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 pracovnice PR

Oddělení ekonomiky a provozu

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Renata Klenovská, DiS.

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 775 442 278
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
© nepodléhá CC

Ing. Pavel Jedruch

 • IT pracovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 777 367 018
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Radka Obdržálková

 • referent majetkové správy
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 775 442 285
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
© nepodléhá CC

Ing. Robert Vychytil

 • provozář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 771 125 861
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.

 • vedoucí metodického centra
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 808 266
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Ing. Pavel Bleša, DiS.

 • zahradní architekt
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 777 478 263
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Ing. Michaela Letá

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 776 203 019
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Ing. Hana Poková

 • lektor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 778 701 951
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Hana Jenovéfa Šimordová

 • lektor
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž

Odbor evidence, dokumentace a IS

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Petra Nádbělová

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 808 269
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
evidence kulturních památek
© nepodléhá CC

Romana Podolská

 • dokumentátor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 725 308 461
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 odborná knihovna
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Jan Štětina

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 725
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
OTP a SHP
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Tomáš Vrtal

 • dokumentátor
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž

Oddělení evidence památek a IS

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Jan Matyáš, Ph.D.

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 776 204 833
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
evidence mobiliárních fondů
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

PhDr. Petr Dvořák

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 725 478 238
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
GIS, MIS
© nepodléhá CC

Mgr. Eliška Petřeková

 • památkář
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž

Mgr. Martina Šišková

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 770 139 266
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
evidence movitých památek
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Radim Vrla

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 808 267
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž

Odbor péče o památkový fond

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Ing. arch. Jaroslav Novosad

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 808 268
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Kateřina Bartuňková

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 775 857 170
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
Garant území: MPR Kroměříž a ochranné pásmo MPR Kroměříž

Oddělení garantů území

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Ing. Ladislav Buchta

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 728
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
Garant území: ORP Zlín

Mgr. Aneta Bradáčová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 771 296 845
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Petr Kopecký

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 770 190 293
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Martina Kroutilová, DiS.

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 775 857 300
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
Garant území: ORP Zlín, Luhačovice a Bystřice pod Hostýnem

Oddělení specialistů

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Jan Obšivač, DiS.

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 052 749
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
Garant území: ORP Uherské Hradiště, Uherský Brod a Otrokovice
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Hana Fojtíková

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 770 167 379
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
Garant území: ORP Holešov a Rožnov pod Radhoštěm
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

PhDr. Anna Grossová

 • pracovník památkové péče – specialista na restaurování
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 053 701
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Jiří Janál

 • pracovník památkové péče – arecheologická památková péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 808 265
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Lenka Melichová, DiS.

 • pracovník památkové péče – specialista na restaurování
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 606 612 991
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Kroměříži
Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž