Inspirujte se

Památky přinášejí svědectví o proměně času a zároveň samy nesou stopy jeho běhu – právě to jim dodává jejich kouzlo. Je však možné skloubit nároky moderního člověka s požadavkem zachovat to, co je pro konkrétní památku charakteristické? Jsme přesvědčeni, že ano, a následující příklady nám dávají za pravdu.
 Ty nejpovedenější jsme nominovali na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro.

Rozhodněte o vítězi ceny Památky děkují v on-line hlasování

Tato cena veřejnosti je udělována Národním památkovým ústavem v rámci ocenění Patrimonium pro futuro. Vyzdvihuje nejlepší počiny v památkové péči. Který z nominovaných projektů získá váš hlas?

Hlasujte zde

Valašské Meziříčí, pozůstatky osídlení

Na základě stavebních úprav náměstí ve Valašském Meziříčí proběhl rozsáhlý záchranný archeologický výzkum, který pokrýval téměř celou jeho...

Zříceniny hradního paláce, stav po provedení konzervačních prací; v popředí pilíř, vlevo zbytek průčelí se vstupem do interiéru

Poměrně odlehlá a vysoko položená zřícenina Starého Světlova (609 m n. m.) uchovává řadu významných dokladů středověkého stavitelství. Především se...

Detail morového sloupu po restaurování

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice se nachází na Riegrově náměstí v historickém centru města Kroměříž a byl realizován v letech 1716–1725 jako...

Zámek Lešná po obnově střešního pláště

Zámek Lešná s přilehlým areálem představuje cenný doklad vývoje zahradní kultury i životního stylu šlechty v 19. století. Když se stal vlivem dalšího...

Záchrana valašské venkovské usedlosti

Areál venkovské usedlosti čp. 285 tvoří obytná chalupa, výminek s ovčínem, chlévem a komorou pod jednou střechou, další samostatný chlév a komora. Objekt...

Pozůstatky středověkých stavebních konstrukcí v klášteře na Velehradě

Během revitalizace části prostor barokního kláštera na Velehradě, ve kterých se v současné době nachází gymnázium, našli archeologové pozůstatky...