Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součást národní a kulturní identity ČR

Řešitel úkolu za NPÚ, ÚOP v Josefově: Ing. arch. Vladimíra Paterová

Cílem úkolu je dokumentace moderní architektury 60. a 70. let 20. století, terénní a archivní průzkum, popis a fotodokumentace objektů a zpřístupnění získaných informací v památkovém katalogu.

V roce 2016 je plánováno zpracování okresu Hradec Králové a dopracování okresu Trutnov.