Vzdělávání

Věříme, že památková péče má smysl, a snažíme se nadchnout pro památky a kulturní dědictví děti i dospělé. Aby si k nim mohli najít cestu a zamilovat si je, připravujeme výukové programy pro školy, přednášky, semináře a workshopy, v nichž se s památkami a péčí o ně seznámí.

Workshopy v Šárovcově Lhotě a Josefově

I dospělí se rádi vzdělávají a, stejně jako děti, rádi si hrají.

Naším přáním je vycházet vstříc požadavkům pracovníků památkové péče, ale i řemeslníkům, kteří se podílejí na obnovách kulturních památek a dalších historicky cenných objektů. Od roku 2015 jsme spolupracovali s majitelem bývalé cihelny v Šárovcově Lhotě, kde jsme uspořádali celkem sedm workshopů. V roce 2023 se workshop přesunul do Josefova.

V roce 2015 jsme připravili seminář O cihle a hlíně. Dopolední a odpolední přednáškový blok byl završen praktickou dílnou. Účastníci si sami nakopali hlínu, kterou si také zpracovali. Měli možnost se přesvědčit, jak důležitá byla správná příprava hlíny, ale i zručnost a fyzická zdatnost řemeslníků.

V roce 2016 jsme připravili seminář O betonu. Účastníci si opět mohli v odpoledních dílnách vyzkoušet, jak se připravovala směs na výrobu betonových tašek a jak snadné (nebo obtížné) bylo takovou tašku na stroji z počátku 20. století vyrobit.

Třetí ročník workshopu v cihelně v Šárovcově Lhotě v roce 2017 O pískovci se věnoval jeho použití ve stavebnictví. V odpoledních dílnách si mohli účastníci vyzkoušet práci s historickými nástroji na opracování kamene i moderní pneumatické nářadí. Zájemci měli možnost prohlédnout si lom v Podhorním Újezdu a provozovnu společnosti Kámen Ostroměř, s.r.o.

Čtvrtý ročník workshopu v Šárovcově Lhotě v roce 2018 seznámil s vlastnostmi oceli a litiny, výrobními postupy, typy výrobků z těchto materiálů a možnostmi jejich ochrany a oprav.

V roce 2019 představil workshop sklo a jeho použití v architektuře. V odpoledních dílnách si účastníci zkoušeli práci s kahanem – vytvářeli skleněné korálky, někteří i figurky. Oblíbenou disciplínou bylo i punktování – rytí do skleněných destiček.

Další ročník workshopu proběhl v roce 2022 a byl věnován dřevěným oknům.

V roce 2023 se workshop poprvé uskutečnil v prostorách josefovského Bastionu IV. a jeho tématem byly povrchové úpravy dřeva a kovů.

Vzdělávací programy pro školy

Zpřístupňujeme a snažíme se zprostředkovávat památkové hodnoty nejen dospělým, ale i dětem. V úzké spolupráci s metodickým centrem v Telči připravujeme vzdělávací programy pro žáky základních i středních škol.

V současné době nabízíme tyto programy:

Čtyři živly v architektuře a umění - soutěž pro děti

V letech 2009–2013 jsme pro žáky 2. stupně základních škol a pro studenty středních škol připravili soutěž Čtyři živly v architektuře a umění. Ve čtyřech ročnících jsme se věnovali památkám Královéhradeckého kraje spjatých s živlem vody, ohně, země a vzduchu.

Soutěž skončila, ale pracovní listy mohou rodiče i učitelé používat neustále.

První ročník byl věnován vodě, technickým památkám s vodním pohonem – elektrárnám, tkalcovnám, papírnám –, ale také také lázním, kašnám a světci, který ve vodě našel smrt – Janu Nepomuckému.

Druhý ročník se nesl v duchu ohně. Albrecht z Valdštejna se ve svém paláci na Malé Straně v Praze nechal zpodobnit jako římský bůh války Mars, a proto je Albrechtovi a jeho činnosti věnována i část pracovního listu. S ohněm je neodmyslitelně spojeno také černé řemeslo a počátky železnice. Také k výrobě skla je oheň nezbytný.

Třetí ročník s podtitulem země byl věnován zemským patronům, komunikacím, dolování nerostného bohatství, ale i opevnění.

Poslední, čtvrtý ročník se věnoval památkám nejen kulturním mezi nebem a zemí – kostelům broumovské skupiny, Českému ráji a letectví.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Dana Jiráková

  • pracovník památkové péče
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 773 768 438
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Josefově
Okružní 418/, Jaroměř 55102
Ing. Jiří Balský

Ing. Jiří Balský

  • ředitel/ka územního odborného pracoviště
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 491 509 541, 602 746 233
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Josefově
Okružní 418/, Jaroměř 55102
Památkovou péčí se začal profesionálně zabývat v roce 2004. V letech 2004 až 2010 pracoval jako vedoucí oddělení státní památkové péče Městského úřadu v Jičíně. V Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Josefově pracuje od června 2010, kdy nastoupil do funkce náměstka pro památkovou péči. Funkci ředitele tohoto pracoviště zastává od 1. ledna 2013.