Knihovna

Knihovna Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště  v Josefově je veřejnou základní knihovnou se specializovaným fondem.

Specializovaný knihovní fond NPÚ, ÚOP v Josefově obsahuje publikace z oboru památkové péče, historie, architektury a dějin umění. Badatelům je veřejně přístupný, poskytují se však pouze prezenční výpůjčky v prostorách studovny.

Knihovna shromažďuje také periodika a seriály:

 • odborné (Zprávy památkové péče, Propamátky, Monument revue, Pamiatky a múzeá, sborníky STOP, sborníky jednotlivých územních odborných pracovišť ...)
 • specializované (Průzkumy památek, Svorník, Dějiny staveb, Art&antique, Umění)
 • regionální (Panorama, Orlické hory a Podorlicko, Z Českého ráje a Podkrkonoší, Krkonoše - Jizerské hory, Krkonoše - Podkrkonoší, Rodným krajem, Královéhradecko, Stopami dějin Náchodska, Východočeské listy historické ...)

Elektronický katalog odborné knihovny obsahuje záznamy monografií a periodik, probíhá katalogizace článků.

Knihovna josefovského pracoviště přispívá také do Souborného katalogu ČR, který soustřeďuje ve své bázi údaje o dokumentech ve fondech spolupracujících českých knihoven a institucí. V současné době obsahuje více než 6 mil. záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních dokumentů, seriálů (časopisy, sborníky, zprávy z konferencí apod.) a v samostatné databázi články.

Ceník

Reprografické služby

 • kopírování černobílé A4 jednostranné/oboustranné 2 Kč/3 Kč
 • kopírování černobílé A3 jednostranné/ oboustranné 3 Kč/4 Kč
 • kopírování barevné A4 20 Kč
 • kopírování barevné A3 30 Kč
 • skenování A4, A3 3 Kč
 • tisk A4 černobílý 2 Kč
 • tisk A4 barevný 20 Kč

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

 • MVS v rámci ČR 30 Kč
 • Mezinárodní MVS – Evropa 200 Kč
 • Mezinárodní MVS – Velká Británie, mimo Evropu 400 Kč
 • kopie A4 4 Kč

Rešerše

 • zadání rešerše 20 Kč
 • zhotovení rešerše (za 1 záznam) 2 Kč
 • zhotovení speciální rešerše (ze zdrojů mimo knihovnu NPÚ, ÚOP Josefov, za jeden záznam) 5 Kč

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Dana Jiráková

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 773 768 438
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Josefově
Okružní 418/, Jaroměř 55102

Magda Sommernitzová, DiS.

 • pracovník dokumentačních fondů
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Josefově
Okružní 418/, Jaroměř 55102