Přednášky

Památkovou péči se snažíme představovat z různých pohledů společně s dalšími kulturními institucemi v celém Královéhradeckém kraji.

2023

Architektura zámku Hrádek u Nechanic – cesta za tou pravou romantikou 

Eliška Seifertová Racková
12. října v 17.30 v zasedací místnosti NPÚ, ÚOP v Josefově


Moderní dokumentační metody a jejich využití na příkladu interiéru SZ Hrádek u Nechanic a dalších památek

Marek Pacák
11. května v 17.30 v zasedací místnosti NPÚ, ÚOP v Josefově

 

2022

Jan Blažej Santini-Aichel a východní Čechy

Jiří Balský
11. listopadu v 18 hodin v Knihovně Barunky Panklové v České Skalici
 

2019

Těm, kteří život i štěstí rodin svobodě naší obětovali

Viktor Blažek
11. února v 17 hodin ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové


Jan Blažej Santini-Aichel a východní Čechy

Jiří Balský
19. března v 17.30 v Městské knihovně Náchod


Johann Wenzel Bergl – vídeňský malíř ze Dvora Králové nad Labem

Petr Arijčuk
20. března v 17 hodin v Mozarteu v Olomouci


Sakrální architektura severovýchodních Čech

Ondřej Tůma, Pavel R. Zahradník, Miloš Buroň, Jiří Slavík
21. března v 17 hodin v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově


Světový den vody: Les Království – sté narozeniny přehradní krásky

Růžena Divecká (Povodí Labe)
25. března v 17.30 v zasedací místnosti Národního památkového ústavu v Josefově


Neznámé osudy popravených sokolů

Helena Rezková a Pavlína Špatenková
9. dubna v 17 hodin v zasedací místnosti Národního památkového ústavu v Josefově


Drobné památky v krajině a pomníky padlým na Trutnovsku

Viktor Blažek
16. dubna v městské knihovně v Trutnově


Johann Wenzel Bergl – Wiener Barockmaler aus Königinhof an der Elbe

Petr Arijčuk
17. května v 19 hodin v bazilice Panny Marie v Kleinmariazell (Rakousko)
přednáška prezentující život a dílo barokního malíře J. W. Bergla (1719–1789) v předvečer slavnostního zahájení Berglova jubilejního roku 2019


Jan Václav Bergl – vídeňský malíř ze Dvora Králové nad Labem

Petr Arijčuk
7. září v tabulnici zámku Opočno


Jan Václav Bergl (1719–1789) – dvorní malíř Marie Terezie

Petr Arijčuk
11. září v 17 hodin v Knihovně města Hradce Králové


Jan Václav Bergl – z malého města až na císařský dvůr ve Vídni

Petr Arijčuk
12. září v 17 hodin ve špýcharu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem
přednáška u příležitosti Berglovy výstavy v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem


Nové poznatky o středověké architektuře východních Čech

Jiří Slavík
2. října v 17 hodin v Knihovně města Hradce Králové


Otto Gutfreund (1889-1927)

Viktor Blažek
30. října v 17 hodin v Knihovně města Hradce Králové


Jan Blažej Santini-Aichl a východní Čechy

Jiří Balský
21. listopadu v 17 hodin v Knihovně města Hradce Králové – ZMĚNA TERMÍNU! Přesunuto z 12. listopadu.


Restaurování mobiliáře kostela sv. Mikuláše v Jiráskových sadech v Hradci Králové

Táňa Šlézová
4. prosince v 17 hodin v Knihovně města Hradce Králové


Mediálním partnerem přednášek pořádaných ve spolupráci s Knihovnou města Hradce Králové je portál ProPamátky.

Doprovodné přednášky k výstavě Architektura ve službách první republiky

Přednáší Jiří Balský.

1. dubna 2019
Kulturní a spolkový dům v Černilově

4. března 2019 v 17.30
SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí

17. ledna 2019 v 17.30
divadlo v Jaroměři

3. prosince 2018 v 17 hodin
městská knihovna v Náchodě

12. listopadu 2018 v 17.30
vila Čerych v České Skalici

9. října 2018 v 18 hodin
městská knihovna v Novém Městě nad Metují
 

Mezi řádky

Spolu s Městským muzeem v Jaroměři připravujeme již od roku 2014 cyklus přednášek, které obvykle každý třetí čtvrtek v měsíci ve Wenkeově domě nebo malém sálu městského divadla v Jaroměři přibližují aktuální témata památkové péče a regionálních dějin.

Cyklus přednášek o barokní krajině nejen ve východních čechách

Řekne-li se tradiční česká krajina, vyvstane bezděky obraz krajiny 17. a 18. století, kdy člověk poprvé začal výrazně ovlivňovat ráz svého okolí. Barokní krajina je organizovaná, ekonomicky účelná a estetická, vyjadřuje harmonické propojení člověka s přírodou. Je i hospodářsky využívaná – osazovaná novými plodinami, zbavovaná starších rybníků za účelem získání nové zemědělské půdy, v řadě oblastí v souvislosti s rozvojem sklářství, hutnictví a důlního podnikání odlesňovaná. Barokní krajinu charakterizuje zvlněný terén s mozaikou drobných polí, hustá síť cest lemovaných alejemi, sakrální vesnická architektura s dominantami kostelů, drobná architektura ve volné krajině (boží muka, kříže, kapličky) a esteticky motivované úpravy – barokní zahrady a krajinné parky ve spojení se sídly vrchností.

Zásahy v krajině vedly ke vzniku velkých komponovaných celků. Vznikl tak osobitý typ kulturní krajiny, jejíž celkové uspořádání či uspořádání jejích jednotlivých částí vychází z jistého kompozičně-estetického záměru, demonstrujícího postavení majitele ve společnosti, reprezentujícího jeho majetek nebo duchovní přesvědčení či filosofický postoj, stejně tak jako jeho estetický názor (touha panství krásně a logicky uspořádat) či snahu o usměrnění okolní divoké přírody.

Záznamy krajiny. Mapy panství jako obraz společnosti raného novověku

Eva Chodějovská (Moravská zemská knihovna) a Martina Tůmová (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)
1. září 2017 v 18 hodin v porotním sálu zámku v Jičíně

Krajina kultivovaná – barokní šlechtic jako pečlivý hospodář

Morzinové – hospodáři a jejich otisk  krkonošské krajině

Jiří Louda (Krkonošské muzeum ve Vrchlabí)
13. září 2017 v 17.30 hodin v augustiniánském klášteře ve Vrchlabí

Valdštejnové a utváření krajiny na jejich panstvích

Jiří Hrbek (Historický ústav Akademie věd České republiky)
21. září 2017 v 17 hodin v zámku v Mnichově Hradišti

Hospodářské dvory v krajině

Jan Žižka (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech)
22. září 2017 v 17.30 hodin v tabulnici zámku v Opočně

Harrachové – sláva hraběcího hospodaření a jeho vliv na formování krajiny západních Krkonoš

Jan Luštinec (Krkonošské muzeum v Jilemnici)
26. září 2017 v 17.30 hodin v erbovním sálu zámku v Jilemnici

Krajina utvářená – krajina jako odraz estetického a duchovního cítění barokního člověka

Valdštejnova krajinná kompozice na Jičínsku a její evropský rozměr

Petr Uličný
8. září 2017 v 18 hodin v porotním sálu zámku v Jičíně

K Boží slávě, užitku svých následníků a vlastnímu rozptýlení. František Antonín Špork a krajina Kuksu

Jindřich Kolda (Univerzita Hradec Králové)
11. října 2017 v 18 hodin v refektáři hospitálu v Kuksu

František Josef Šlik a krajina šlikovských panství

Lucie Rychnová
13. října 2017 na zámku v Kopidlně

Rezidenční síť raně novověké české šlechty

Martin Krummholz (Ústav dějin umění Akademie věd České republiky)
20. října 2017 v 17 hodin na zámku v Chlumci nad Cidlinou

Barokní zahrada a její interpretace na konci 19. a počátkem 20. století

Šárka Steinová (Národní archiv)
27. října 2017 v 17.30 hodin na zámku v Potštejně