Přednáškový cyklus MEZI ŘÁDKY

Spolu s Městským muzeem v Jaroměři připravujeme již od roku 2014 cyklus přednášek, které obvykle každý třetí čtvrtek v měsíci ve Wenkeově domě nebo malém sálu městského divadla v Jaroměři přibližují aktuální témata památkové péče a regionálních dějin.

2024

 

 

22. února | Kateřina Swéerts-Šporková (1895–1945) – pohnutý osud poslední Šporkovny

25. ledna | Leopold Slaninka: Misie v Číně

2023

14. prosince | Jiří Balský: Jan Blažej Santini Aichel (1677–1723) – génius českého baroku

23. listopadu | Jan Luštinec: Jan Nepomuk hrabě Harrach – český šlechtic, hospodář, mecenáš, propagátor turistiky a lyžařství v Krkonoších

19. října  | Marcela Horáková: Antropologie aneb co se píše v naší kostře

9. září | Martina Vítková: 140 let Městského muzea v Jaroměři

8. června | Jiří Uhlíř (beseda)

25. května | Jan Cvrček: Swéerts-Sporckové pochovaní v Kuksu ve světle nových objevů v genealogii a ve výzkumu kosterních pozůstatků

20. dubna | Mgr. Lenka Krejzová, J. Em. Dominik Duka a MgA. Jiří Marek (beseda k otevření výstavy Vladimíra Preclíka)

16. března | Martin Rejman: Zámek Hrádek u Nechanic – kousek Anglie
ve východních Čechách

23. února | Martina Vítková: Podnikatelská rodina Wenke – příběh jedné rodiny a jedné firmy aneb mušle v Jaroměři

26. ledna | Jiří Balský a Tamara Baudišová: Wenkův obchodní dům - oceňovaná architektura Josefa Gočára a její obnova

 

 

2022

21. dubna | Eliška Racková a Jiří Slavík: Středověké venkovské kostelíky v okolí Jaroměře

19. května | Martina Vítková: Příběh jaroměřského rodáka Jana Hejny (1915–1941)

16. června | Ondřej Tikovský: Páni ze Stubenberka ve východních Čechách aneb mezi Podorlickem a Štýrskem

15. září | Tomáš Bubík: Jaroměřský rodák prof. Otakar Pertold - indolog a zakladatel čsl. vědy o náboženství

20. října | Pavel Drnovský: Vojenský polní tábor z doby Marie Terezie v Semonicích u Jaroměře

24. listopadu | Valburga Vavřinová: Od adventu po Tři krále – o významu a zvycích vánočních svátků

14. prosince | Pavel Kracík: Údajný nález zazděného lidského skeletu na hradě Pecka ve světle nejnovějších výzkumů

2020

23. ledna | Helena Rezková a Pavlína Špatenková: Neznámé osudy popravených sokolů

20. února | Tomáš Mangel: Keltové ve východních Čechách

19. března (ZRUŠENO!) | Viktor Blažek: Pomník Babička s dětmi v Ratibořicích

17. dubna (PÁTEK!) | Ivo Chocholáč: Spiritismus v Podkrkonoší

2019

17. ledna | Jiří Balský: Architektura První republiky v Královéhradeckém kraji

21. února | Jana Farská Hájková: Secese a Jaroměř

21. března | Eduard Droberjar: Markomanské války na Moravě a na Slovensku

18. dubna | Petr Hrudka, Matěj Kubina: Divadelnictví v Jaroměři a architektura divadelních budov

16. května | Jan Luštinec: Harrachovské sklo

20. června | F. J. Frola: Hrabě Špork a řád Sv. Huberta

19. září  | Jan Juráček: Východní Čechy v historii Země

17. října | Viktor Blažek: Těm, kteří životy i štěstí rodin svobodě naší obětovali…

21. listopadu | Olga Mertlíková: Listopad 1989 v Jaroměři

19. prosince | Milan Záliš: Advent v šlechtickém prostředí na příkladu Ratibořic a rodu Schaumburg-Lippe

2018

18. ledna | Stanislav Rudolfský: Víno jako součást naší státnosti aneb historie a současnost pěstování révy vinné v našich zemích

15. února | Jiří Balský: Jan Blažej Santini-Aichel a východní Čechy

22. března | Viktor Blažek: Drobné památky v krajině Jaroměřska

19. dubna | Pavel Burgert: Neolitické sídliště v Jaroměři jako důležitý pramen poznání neolitické společnosti v 1. polovině 5. tisíciletí před Kristem

10. května | Matěj Kubina: Jaroměřská čtvrť Na Ptákách kdysi a dnes

14. června | Václav Vokolek: V okolí Jaromírova města

27. září | Radek Novák, Kateřina Opicová: Středověké hrnčířství na Hořicku ve světle archeologie – mimořádný nález hrnčířské pece z počátku 15. století v Hořicích

18. října | Pavel Drnovský a kolegové: Archeologický výzkum D11 – nejzajímavější nálezy z okolí Jaroměře

15. listopadu | Radko Tásler: Josefovské podzemí očima speleologa a geologa

10. prosince | Tomáš Petráček: Papež František a křesťanská tradice v proměnách času

2017

19. ledna | Radomír Tichý: Expedice Monoxylon – pohled z moře na počátky námořní plavby

16. února | Jiří Balský: Barokní rozměr Královéhradeckého kraje

16. března | Josef Klazar: Neprávem pozapomenutý církevní umělec Jaroslav Pantaleon Major

20. dubna | Viktor Blažek: Drobné památky v krajině – nedoceněné bohatství i ohrožený druh

12. května | Aleš Chalupa: Antická mystéria

22. června | Olga Mertlíková: Výtvarná tvorba profesorů Všeobecné řemeslnické školy v Jaroměři

21. září | Miloš Buroň: Průzkumy a dokumentace historických staveb

19. října | Olga Mertlíková: Zmizelá Jaroměř

23. listopadu | Jaromír Kovárník: Trojitý kruhový příkop (rondel) z mladší doby kamenné u Jaroměře-Semonic a objevy dalších rondelů

21. prosince | Jan Luštinec: Jilemnický betlém

2016

28. ledna | Gabriela Wohanková: Karel IV. a Nové Město pražské

18. února | Gabriela Wohanková: Paříž–Vídeň–Praha aneb proměna měst ve století páry

17. března | Jiří Slavík: Královéhradecká pevnost

21. dubna | Jiří Balský: 25 let městských památkových zón v Královéhradeckém kraji

19. května | Olga Mertlíková: Již nabíjejí kanóny, již nakusují patrony. Události roku 1866 v Jaroměři a Josefově

16. června | Aleš Chvojka: Pomníky padlých z války 1866

22. září | Vladimír Wolf: O Jaroměři a Trutnově – vzpomínky pamětníka

20. října | Ondřej Šefců: Praha v době Lucemburků

24. listopadu | Terezie Dubinová: Karel IV. a Židé

15. prosince | Silvie Dušková a Tomáš Bárta: Restaurování třebechovického betlému

2015

17. března | Jiří Balský, Mirko Baum: Proměny Komenského mostu v Jaroměři 1884–2015

23. dubna | Jiří Slavík: Josefovský pevnostní hřbitov

21. května | Richard Švanda: Československé opevnění – splnilo svůj účel?

11. června | Daniela Karasová: Josef Gočár – interiéry

25. června | Karel Čermák: Nejstarší sochy a pomníky mistra Jana Husa ve službách národního obrození

24. září | Jiřina Jelínková: Aranžování květin v historických interiérech

22. října | Eva Skarolková, Matouš Jirák: Restaurování nástěnných maleb z cyklu Tanec smrti v hospitalu Kuks

26. listopadu | Olga Mertlíková: Josef Duška – sběratel, historik a muzejník

17. prosince | Táňa Kutinová: Předvánoční a adventní zvyky a obyčeje v kuchyni našich prababiček

2014

16. října | Jaroslav Balcar, Jan Košťál, Jiří Slavík: Vízmburk – znovuzrození zapomenutého hradu

13. listopadu | Libor Švec: Kuks – Granátové jablko – cesta k obnově barokního hospitálu