Přednášky a výstavy

Josefovské pracoviště připravuje cyklus přednášek pro veřejnost MEZI ŘÁDKY a k vybraným tématům také výstavy.

Přednášky

Přednáškový cyklus MEZI ŘÁDKY připravujeme již od roku 2014 spolu s Městským muzeem v Jaroměři. Obvykle každý třetí čtvrtek v měsíci (kromě prázdnin) v malém sále městského divadla v Jaroměři nebo ve Wenkeově domě představujeme aktuální témata památkové péče a regionálních dějin.

Památky a památkovou péči se snažíme přibližovat spolu s dalšími kulturními institucemi v celém Královéhradeckém kraji.

Výstavy

Putovními výstavami prezentujeme ty nejzajímavější památky a nejrůznější výročí.

Konference

Aktivně se účastníme odborných konferencí pořádaných Národním památkovým ústavem i jinými institucemi.