Památky v našem kraji

Královéhradecký kraj charakterizuje bohatství i různorodost památkového fondu. Broumovsko vyniká souborem barokních kostelů stavěných podle návrhů architektů Dientzenhoferů i klasicistními venkovskými usedlostmi. Pro Podkrkonoší je typická roubená lidová architektura s bohatě zdobenými lomenicemi, v nížinných oblastech převládla zděná architektura 19. a 20. století. Svébytné jsou tzv. barokní krajiny; jako první vložil do krajiny své záměrně uspořádané stavby Albrecht z Valdštejna na Jičínsku, následován např. Šliky na Kopidlensku nebo hrabětem F. A. Šporkem v Kuksu a okolí. Díky ložiskům kvalitního pískovce jsou v kraji bohatě zastoupena kamenosochařská umělecká díla významných sochařů, především Matyáše Bernarda Brauna a jeho žáka Jiřího Františka Pacáka, ale i neškolených zručných kameníků. Poslední dvě staletí obohatila náš kraj o řadu technických památek, například romantickou přehradu Les Království na Labi či pás pohraničního opevnění, ale také o moderní zástavbu Hradce Králové, ve své době právem nazývaného salon republiky.