Sídlo pracoviště

Územní odborné pracoviště v Josefově sídlí již od roku 2003 v historické budově dvojitých kasáren bastionu III.

Územní odborné pracoviště NPÚ v Josefově sídlí ve dvojitých kasárnách bastionu III josefovské pevnosti, stavěných původ­ně podle návrhu Clauda-Benoita Duhamela de Querlonde. Projekt francouzské dispozice nahradila roku 1784 patrová ka­sárna dispozice španělské. V roce 1964 se stala nemovitou kul­turní památkou jako součást tzv. okružních kasáren. Do roku 1968 sloužil objekt k ubytování vojska, o tři roky později byl razantně přestavěn na polikliniku Sovětské armády a po jejím odchodu zůstala tato část kasáren dlouho nevyužita. V červ­nu 2003 se stal objekt čp. 418 sídlem detašovaného pracoviště tehdejšího územního odborného pracoviště NPÚ v Pardubicích. V letech 2006–2007 prošel rekonstrukcí, při níž byl obnoven historický vzhled průčelí a komínů a byla po­ložena pálená střešní krytina. Součástí areálu je i bývalý váleč­ný muniční sklad.