Evidence nemovitých památek

Nemovité památky jsou stavby, pozemky a další historická cenná díla, spojená pevným základem se zemí. Vedle hradů, zámků a tvrzí to jsou také kostely, kláštery, kaple, fary, městské domy a paláce, venkovská lidová architektura, technické a průmyslové stavby, divadla, muzea, morové sloupy, křížky, boží muka apod.

Více než 3 000 z celkového množství cenných staveb a areálů je v Královéhradeckém kraji chráněno jako nemovitá kulturní památka (vedle téměř 3 300 kulturních památek movitých). Za kulturní památky prohlašuje ministerstvo kultury nemovité a movité věci nebo jejich soubory, jež jsou významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti a projevem tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické (případně proto, že mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem).

Kulturní památky jsou hodnotná díla a jejich zachování je v zájmu celé společnosti. Proto jsou ze zákona chráněny systémem státní památkové péče. Pro vlastníka to může znamenat některá omezení, v důsledku to však pomůže zachovat na jeho majetku to nejhodnotnější.

Evidence kulturních památek je vedena jak v podobě papírových evidenčních listů v kartotékách, tak i ve formě digitální v celostátní on-line databázové aplikaci Památkový katalogÚdaje o nemovitých kulturních památkách jsou veřejně přístupné.

  • provádíme evidenci a dokumentaci (včetně fotodokumentace) nemovitých kulturních památek v Královéhradeckém kraji
  • naplňujeme integrovaný informační systém památkové péče
  • připravujeme návrhy na prohlášení památkově hodnotných nemovitostí za kulturní památky

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.