Odbor evidence, dokumentace a informačních systémů

Odbor zajišťuje dokumentaci a evidenci památkového fondu, tedy nemovitých i movitých památek včetně vybavení státních hradů a zámků či fondů historických zámeckých knihoven. Systematicky buduje dokumentační sbírky a  zprostředkovává odborný informační servis. 

 • poskytujeme informace o kulturních památkách, památkově chráněných územích a dalších objektech
 • monitorujeme památkový fond – hodnotíme stav památek a upozorňujeme na ohrožené památky
 • dokumentujeme církevní mobiliář
 • prověřujeme předměty kulturní povahy zajištěné zejména po krádežích církevních památek
 • odborně popisujeme zámecké knihovny
 • odborně popisujeme zámecký mobiliář
 • vedeme katalog veřejně přístupné oborově zaměřené knihovny
 • zajišťujeme knihovnické služby, včetně meziknihovní výpůjční služby
 • zpracováváme dokumentační fondy – restaurátorské zprávy, stavebněhistorické průzkumy, mapy a plány, projektovou dokumentaci a fotodokumentaci – jejich katalog a část dokumentačních fondů zpřístupňujeme dálkovým přístupem, ostatní poskytujeme k prezenčnímu studiu
 • digitalizujeme dokumentační fondy a zámecké knihovny
 • zpracováváme mapové podklady
 • zpracováváme územně analytické podklady
 • provádíme stavebněhistorické a operativní průzkumy
 • zpracováváme rešerše
 • vypracováváme návrhy na prohlášení za kulturní památku, příp. na zrušení prohlášení
 • hledáme zdroje financí na obnovu památek
 • poskytujeme odbornou pomoc

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Ing. Jiří Slavík

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 491 509 549, 724 663 675
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Josefově
Okružní 418/, Jaroměř 55102
Absolvent Střední průmyslové školy železniční v Letohradě (1980–1984) a oboru pozemní stavby na stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně (1984–1988). Po krátké projekční praxi v brněnských Pozemních stavbách přešel do pardubického Památkového ústavu, nejprve jako garant péče o nemovité památky pro okresy Jičín, Semily, Rychnov nad Kněžnou, později pro obvod stavebního úřadu Litomyšl a národní kulturní památku zámek Litomyšl. Od vzniku samostatného pracoviště Národního památkového ústavu pro Královéhradecký kraj v roce 2008 zastává pozici vedoucího oddělení evidence, dokumentace a informačních systémů. Trvale se podílí na vědecké a výzkumné činnosti NPÚ. Od roku 2016 vede úkol NAKI II Východočeská gotika a raná renesance 1230–1550. Od střední školy se zúčastňoval archeologických výzkumů českých hradů (Vizmburk, Jindřichův Hradec, Křivoklát) a spolupracuje s archeologickými pracovišti v regionu – nejprve s hradeckým, po roce 1991 i s dalšími. Profesně se zabývá architekturou východních Čech od 12. do 20. století, zaměřuje se na středověké a novověké fortifikace (habsburské pevnosti 17. a 18. století v českém prostoru, zejména pevnost Hradec Králové), středověké a raně novověké sakrální a obytné stavby. Etabloval se jako badatel v regionální historii východních Čech, jako autor nebo spoluautor téměř dvou set převážně kratších příspěvků a studií, publikovaných v regionálních i celostátních časopisech, sbornících a monografiích, ale i stavebněhistorických průzkumů a většího počtu operativních průzkumů a dokumentací. V poslední době působí v autorských kolektivech monografií měst (Náchoda, Skutče, Kostelce nad Orlicí, Hradce Králové). Je členem několika odborných organizací (České archeologické společnosti, Společnosti přátel starožitností, Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, Klubu vojenské historie Náchod ad.), funkcionářem regionální pobočky Klubu Augusta Sedláčka.