Medailonek ředitele

Ing. Jiří Balský

Ing. Jiří Balský

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou, fakultu lesnickou v Brně, obor lesní inženýrství, který absolvoval v roce 1996. Památkovou péčí se začal profesionálně zabývat v roce 2004. V letech 2004 až 2010 pracoval jako vedoucí oddělení státní památkové péče Městského úřadu v Jičíně. V tomto období rovněž absolvoval rekvalifikační studium památkové péče při Národním památkovém ústavu.

V Národním památkovém ústavu pracuje od června 2010, kdy nastoupil do funkce náměstka pro památkovou péči Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově. Funkci ředitele tohoto pracoviště zastává od 1. ledna 2013.

Mimo Národní památkový ústav se aktivně věnuje propagaci a záchraně kulturního dědictví města Jičína a Jičínska prostřednictvím občanského sdružení Jičínská beseda.