Výzkum nemovitých památek v ČR. Aplikace nových metodik průzkumu a dokumentace – ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře

Jednou ze stěžejních náplní výzkumného cíle je operativní průzkum a dokumentace nemovitých památek (OPD), který se soustředí především na ohrožené stavby či jejich části.

Hlavní řešitel úkolu: PhDr. Vladislav Razím
Řešitelé úkolu za NPÚ, ÚOP v Josefově: Ing. arch. Eliška Seifertová Racková, Ing. Jiří Slavík

Úkol navazuje na předešlý projekt Výzkum nemovitých památek v ČR. Aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře, ukončený v roce 2014 vydáním certifikovaných metodik zaměřených na průzkum a dokumentaci památkového fondu. Současný úkol se zaměřuje na jejich aplikaci do praxe.

Naše pracoviště se primárně zaměřuje na aplikaci metodik dokumentace a inventarizace architektonických prvků, výplní dveřních a okenních otvorů a měřické dokumentace historických staveb. Svou pozornost soustřeďujeme na dlouhodobě ohrožené památky a objekty, na nichž probíhají rozsáhlejší rekonstrukce.

V současné době věnujeme největší pozornost středověkým venkovským kostelům a měšťanským domům. Objekty k dokumentaci vybíráme na základě doporučení a požadavků odboru péče o památkový fond, obcí s rozšířenou působností i vlastníků a správců.

Výsledky průzkumné a dokumentační činnosti pravidelně zveřejňujeme na přednáškách, konferencích a v publikacích – poslední vydanou je odborná monografie Nejstarší měšťanské domy východních Čech (2022).