Národní kulturní památky

Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje podle § 4 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči vláda ČR nařízením za národní kulturní památky a stanoví podmínky jejich ochrany. Návrh na vyhlášení připravuje ministerstvo kultury ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

V současnosti je v ústředním seznamu kulturních památek zapsáno celkem 339 rejstříkových čísel (jednotlivých staveb, areálů či movitých předmětů nebo jejich souborů) národních kulturních památek od těch nejstarších přes památky středověké a novověké až po památky moderní.

Výčet národních kulturních památek je velmi rozmanitý i druhově. Ačkoliv větší zastoupení mají hrady a zámky, kostely či kláštery, nechybějí ani památky lidové architektury, stavby dopravní nebo průmyslové a vojenské. Ve výčtu nechybějí významné pomníky a památníky. Součástí seznamu jsou samozřejmě i památky movité. Také jejich výběr je rozmanitý.

V Královéhradeckém kraji lze nalézt devatenáct nemovitých národních kulturních památek, zastoupených panskými sídly (hradem Kost a zámky v Náchodě, Nechanicích, Novém Městě nad Metují, Sobotce, Ratibořicích), dvěma památkami, které měly smíšený charakter (zámkem v Opočně s farou a kostelem Nejsvětější Trojice a hospitalem s torzem zámku a lázeňskými budovami v Kuksu), církevními stavbami (areály dřevěných kostelů sv. Jana Křtitele ve Slavoňově a sv. Petra a Pavla v Liberku, hřbitovním kostelem Panny Marie v Broumově, zámeckou kaplí Zjevení Páně ve Smiřicích a benediktinským klášterem v Broumově), moderními stavbami (vodním dílem Les Království nedaleko Bílé Třemešné, muzeem v Hradci Králové, pohraničním pevnostním systémem Dobrošov a Wenkeovým obchodním domem v Jaroměři), souborem sochařských děl Matyáše Bernarda Brauna Betlém v Novém lese u Kuksu a hostincem Dřevěnka v Úpici.

Movitými národními kulturními památkami jsou Proboštův třebechovický betlém, který byl nedávno zcela zrestaurován, šlikovská šperkovnice ze sbírky náchodského zámku, která je ovšem dlouhodobě zapůjčena do expozice na zámku v Ostrově v Karlovarském kraji a barokní oltářní obraz Petra Brandla Klanění tří králů ze zámecké kaple ve Smiřicích.