Historický urbanismus

Nejen jednotlivé stavby, ale i celá hodnotná města a vesnice, jejich čtvrti a také kulturní krajina si zaslouží ochranu a péči.

Specialista urbanista projednává s tvůrci území plány, regulační plány i územní studie týkající se památkových rezervací a zón. Připravuje k nim vyjádření, která slouží jako odborný podklad obcím s rozšířenou působností či krajským nebo magistrátním úřadům – tedy výkonným orgánům v oblasti památkové péče. Vyjadřuje se ke stavebním, architektonickým i urbanistickým záměrům a projektům na území památkových rezervací, zón a jejich ochranných pásem.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Ing. Matěj Kubina

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 491 509 542, 777 465 622
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Josefově
Okružní 418/, Jaroměř 55102