Průzkumy památek

Stavebněhistorický průzkum a operativní dokumentace jsou základní podklady k poznání a obnově památky.

Stavebněhistorický průzkum (SHP) je vědecká metoda, jejímž cílem je komplexní poznání stavby nebo souboru staveb. Výsledky slouží jako jeden ze základních podkladů pro kvalitní a efektivní obnovu historických staveb a kulturních památek.

Stavebněhistorický průzkum vychází z detailního průzkumu stavby a jejího formalizovaného popisu, ze shromáždění všech relevantních písemných, plánových i obrazových historických materiálů.

Elaborát stavebněhistorického průzkumu obsahuje textovou část (vyhodnocení archivního průzkumu, stavební popis objektu a všech jeho částí), grafické vyhodnocení (vyhodnocení stavebního vývoje a památkové hodnocení), obrazovou a plánovou přílohu zachycující historickou i současnou podobu zkoumané stavby.

Stavebněhistorický průzkum je časově náročný a často vyžaduje spolupráci archiváře-historika, který se velmi dobře orientuje v písemných pramenech a dokáže z nich vytěžit maximum, a stavebního historika, který je naopak schopen posoudit stavební stránku objektu. Konečný výstup je tak zpracován během několika měsíců, v případě rozsáhlých areálů i několika let.

Naproti tomu operativní průzkum (OPD) se provádí v průběhu stavebních prací v koordinaci se stavebním harmonogramem tak, aby nebyl narušen jejich plynulý průběh. Operativní průzkum v průběhu rekonstrukce a následně i dokumentace zachycuje dosud neznámé stavební situace, které vypovídají o mnohdy nečekaném a dosud neznámém vývoji té které stavby. Často se jedná o dokumentaci situací, které budou na dlouhou dobu opět zakryty (například dokumentace zdiva při opravách omítek, dokumentace krovů při výměnách poškozených částí, nebo dokumentaci nově nalezených architektonických článků). Operativní průzkum se zaměřuje i na dokumentaci dlouhodobě chátrajících a poškozených objektů ohrožených zánikem.

Obsahem dokumentace je převážně zaměření nálezových situací s podrobnou fotodokumentací s následným vypracováním nálezové zprávy s interpretací nových poznatků. Často se stává doplňkem stavebněhistorického průzkumu, který obohacuje o nové poznatky.

Operativní průzkum je časově méně náročný a závěrečnou zprávu je možné vypracovat během několika dní až týdnů.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Ing. arch. Eliška Seifertová Racková

  • pracovník památkové péče
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 491 509 536, 724 474 684
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Josefově
Okružní 418/, Jaroměř 55102