Zlatokorunský orbis pictus

Speciální prohlídka pro žáky a studenty MŠ, ZŠ i SŠ s možností výtvarné dílny.

Rok 2020

  • 19. - 20. května 2020
  • 9. - 11. června 2020
  • září 2020 (termíny budou upřesněny)
  • Objednávky: Jan Bouček, boucek.jan@npu.cz, +420 380 743 126, +420 724 566 819
  • Délka programu: 150 min
  • Webová stránka objektu www.klaster-zlatakoruna.cz

Během prohlídky kláštera (interiérem i exteriérem) se žáci a studenti seznamují s každodenním životem mnichů v cisterciáckém klášteře, s jejich znakovou řečí, povinnostmi a chodem kláštera. Učí se vnímat architektonické detaily, především gotiky, baroka a rokoka, dozvídají se o památných stromech, o pokroku v řemeslech a pěstování plodin, které cisterciáci v Čechách šířili. Seznámí se s jedinečným souborem didaktických nástěnných obrazů z 2. pol. 18. stol., které sloužily k názornému vyučování v tamní škole. Část výjevů vychází z díla J. A. Komenského Orbis Pictus.
Součástí je i výtvarná dílna, která přináší možnost si vyzkoušet například knihvazačství pod vedením restaurátorek knih ze Státního okresního archivu, napsat gotickou iniciálu husím brkem, prohlédnout si model mlýna, skriptoria nebo si vybarvit rozetu, madonu či gotické okno. Zajímavá je i výroba pečetě.

Více informací o programu a možnostech rezervace naleznete zde.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Bc. Eva Neprašová

  • koordinační, projektový a programový pracovník
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 387 312 140/kl. 122, 777 454 383
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Českých Budějovicích
Senovážné nám. 230/6, České Budějovice 37021