Naučná stezka zámeckým parkem v Červeném Dvoře

Tříkilometrová vycházka malebným krajinářským parkem.

Naučná stezka provádí návštěvníka rozlehlým krajinářským parkem u zámku Červený Dvůr, který byl oblíbeným letním sídlem krumlovského panstva. Současnou podobu dostal za Schwarzenbergů v polovině 19. století. Vycházka parkem nabízí poutavé scenérie, rámované kulisou okolních kopců. V parku zaujmou mimořádně urostlé stromy – duby, lípy, smrky a borovice. Trasa naučné stezky dlouhá 3 km je pro pěší lehko dostupná.

Červený Dvůr u Chvalšin patřil ve své historii k ojedinělým zámeckým areálům v Čechách a své neobyčejné postavení si zachoval do dnešní doby. Zámek a park patří k nejvýznamnějším kulturním památkám na našem území, dokládajícím způsob života českokrumlovských šlechtických rodů ve vztahu k využití kulturní krajiny pro společenskou reprezentaci a relaxaci. Z hlediska vývoje zahradního umění v Čechách je ceněna především vysoká úroveň hlavních vývojových fází parku, architektonické a krajinářské, která řadí park mezi mimořádná evropská díla.

Červenodvorský areál zaujímal u majitelů krumlovského panství, Rožmberků, EggenbergůSchwarzenbergů  dlouhodobě významné postavení. Byl situován nedaleko Českého Krumlova v malebné krajině pod lesnatými svahy Blanského lesa, kde byl využíván jako lovecké a letní sídlo.

Areál prošel od konce 16. do druhé poloviny 19. století několika zásadními proměnami. K nejvýraznějším změnám v podobě zahrady došlo za panování Schwarzenbergů v letech 1719 – 1947. Z nevelké panské zahrady a přiléhající bažantnice vznikla postupným rozrůstáním rozsáhlá barokní zahrada s hvězdicovitě uspořádanou cestní sítí a řadou zařízení pro chov bažantů a exotických zvířat. V 80. letech 18. století byla pravidelná barokní zahrada proměněna v souladu s ideály soudobého osvícenství na krajinářskou angločínskou zahradu. Vývoj zahradních úprav byl ukončen v letech 1840 – 1856 radikální proměnou krajinářské angločínské zahrady na krajinářský park.

V roce 1966 byla v zámeckém areálu zřízena Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, která je v současné době vlastníkem i uživatelem. Toto šťastné rozhodnutí zabránilo demolici již havarijního zámku. Dobrou volbu zvoleného využití potvrzuje velmi dobrý stav zámku i parku, který prezentuje příkladný přístup majitele k památkovému objektu.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Ing. Marek Ehrlich

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 387 312 140/kl. 128, 725 586 074
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Českých Budějovicích
Senovážné nám. 230/6, České Budějovice 37021