Čím se zabýváme?

Zabýváme se ochranou, poznáváním, dokumentací a prezentací památkového fondu, tedy jednotlivých památek i památkových rezervací a zón, včetně bezplatného metodického vedení potřebného pro jeho zachování, údržbu a obnovu.

 • Zajišťujeme odborný památkový dohled.
 • Zpracováváme odborná vyjádření pro rozhodnutí úřadů.
 • Poskytujeme konzultace vlastníkům a uživatelům památek.
 • Podáváme návrhy na prohlášení věcí za kulturní památku a podílíme se na jejich evidenci.
 • Zajišťujeme servis v oblasti stavebně historických průzkumů.
 • Jsme odbornou a vědeckovýzkumnou institucí památkové péče.
 • Spravujeme dokumentační fondy – sbírky plánů, fotografií, restaurátorských zpráv a dalších pramenů k poznání kulturního dědictví.
 • Vedeme základní knihovnu se specializovaným knihovním fondem, který je ve studovně prezenčně přístupný i veřejnosti.
 • Pořádáme konference, přednášky,  workshopy.
 •  Organizujeme vzdělávací programy zaměřené na různé cílové skupiny, zejména děti a studenty.
 • Spolupracuje s Jihočeskou univerzitou při výuce studentů filozofické i přírodovědecké fakulty.
 • Vydáváme několik edičních řad bohatě fotograficky i textově vybavených publikací.
 • Připravujeme výstavy, které lze zapůjčit.

Odbory a oddělení

 • Odbor péče o památkový fond
  • oddělení garantů území
  • oddělení specialistů
  • oddělení restaurování
  • referát památek s mezinárodním statusem
 • Odbor evidence, dokumentace a informačních systémů
  • oddělení evidence, dokumentace a informací
   • referát evidence nemovitých památek
   • referát evidence movitých památek
  • referát GIS a MIS
  • oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace
  • oddělení dokumentačních fondů a knihovny
 • Oddělení archeologie
 • Ředitel ÚOP
  • kancelář ředitele
  • oddělení ekonomiky a provozu

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Bc. Eva Neprašová

 • koordinační, projektový a programový pracovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 387 312 140/kl. 122, 777 454 383
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Českých Budějovicích
Senovážné nám. 230/6, České Budějovice 37021