Informace k památkovému fondu Jihomoravského kraje

V uveřejněné tabulce (xls) se nachází evidenční přehled národních kulturních památek (NKP) v Jihomoravském kraji, objektů zapsaných v indikativním seznamu NKP a především návrhů památkových objektů na indikativní seznam NKP. Jedná se o vybrané příklady z nejcennějších oblastí hmotného kulturního dědictví Jižní Moravy, které jsou připraveny, aby mohly být v budoucnu vládou České republiky prohlášeny za národní kulturní památky.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Aleš Homola

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 218, 724 756 188
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno 601504
Narozen roku 1975. Absolvoval Biskupské gymnázium v Brně a poté studium dějin na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se specializací na dějiny pozdního starověku a Velkého stěhování národů. Od doby složení státní magisterské zkoušky v roce 2003 je trvale v různých pozicích zaměstnancem Národního památkového ústavu. Již v průběhu studia se stal externím odborným pracovníkem v oblasti terénního průzkumu nemovitého památkového fondu v rámci Jihomoravského kraje, Zlínského kraje a Kraje Vysočina. V prvním desetiletí našeho století vedl v brněnském pracovišti Národního památkového ústavu pracovní kolektiv řešící náročný komplexní program Ministerstva kultury Obnova identifikace nemovitých kulturních památek v ČR. Od 1. 2. 2010 jmenován vedoucím odboru evidence, dokumentace a informačních systémů. Odborný zájem se soustředí na historickou kulturní krajinu, proměny její antropogenní struktury a vybavení kultovními, memorativními či okrasnými díly a stavbami, či na estetické motivy jejího přetváření. Tento zájem vyústil v úspěšnou realizaci projektu NAKI Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí, v rámci kterého vedl odbornou část řešení projektu spojenou s četnou publikační činností. Na filozofické fakultě Masarykovy univerzity vedl přednáškové kurzy Poslední století starého světa. Byzanc a Sasánovská Persie v VI. století, Byzantská říše a stepní kočovníci v 6. a 7. století, Sasánovská dynastie a její sousedé, Dějiny antického vojenství atd. Zkoumání dějů závěrečných staletí starověku a zrodu středověku tedy představuje druhou oblast jeho badatelského působení, opět s odbornými publikačními výstupy.