Organizační struktura

Ředitel ÚOP v Brně

Nepodléhá CC

PhDr. Zdeněk Vácha

Absolvent gymnázia, studium dějin umění a estetiky (1977–1981) a od té doby práce v organizacích státní památkové péče v různých oblastech. Publikace především na téma středověká a renesanční architektura a umění, průzkumy staveb a teorie památkové péče a restaurování. Ředitelem od března 2013.

Celý text

Vedoucí odborů ÚOP v Brně

Mgr. Aleš Homola

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 218, 724 756 188
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno 601504
Narozen roku 1975. Absolvoval Biskupské gymnázium v Brně a poté studium dějin na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se specializací na dějiny pozdního starověku a Velkého stěhování národů. Od doby složení státní magisterské zkoušky v roce 2003 je trvale v různých pozicích zaměstnancem Národního památkového ústavu. Již v průběhu studia se stal externím odborným pracovníkem v oblasti terénního průzkumu nemovitého památkového fondu v rámci Jihomoravského kraje, Zlínského kraje a Kraje Vysočina. V prvním desetiletí našeho století vedl v brněnském pracovišti Národního památkového ústavu pracovní kolektiv řešící náročný komplexní program Ministerstva kultury Obnova identifikace nemovitých kulturních památek v ČR. Od 1. 2. 2010 jmenován vedoucím odboru evidence, dokumentace a informačních systémů. Odborný zájem se soustředí na historickou kulturní krajinu, proměny její antropogenní struktury a vybavení kultovními, memorativními či okrasnými díly a stavbami, či na estetické motivy jejího přetváření. Tento zájem vyústil v úspěšnou realizaci projektu NAKI Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí, v rámci kterého vedl odbornou část řešení projektu spojenou s četnou publikační činností. Na filozofické fakultě Masarykovy univerzity vedl přednáškové kurzy Poslední století starého světa. Byzanc a Sasánovská Persie v VI. století, Byzantská říše a stepní kočovníci v 6. a 7. století, Sasánovská dynastie a její sousedé, Dějiny antického vojenství atd. Zkoumání dějů závěrečných staletí starověku a zrodu středověku tedy představuje druhou oblast jeho badatelského působení, opět s odbornými publikačními výstupy.

Mgr. Petr Holub

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 171, 702 154 003
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno 601504
Nepodléhá CC

Ing. Petr Svoboda

  • vedoucí metodického centra
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 016 567
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno 601504
Petr Svoboda je absolventem Fakulty elektrotechniky a informatiky a Podnikatelské fakulty VUT v Brně, studoval rovněž dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V NPÚ pracuje od roku 2007. Do roku 2010 byl provozním náměstkem ředitele územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, do roku 2013 pak náměstkem generální ředitelky pro správu památkových objektů. Od roku 2015 působí v Metodickém centru moderní architektury v Brně. Je autorem řady publikací, věnuje se výzkumným projektům.