Metodické centrum moderní architektury v Brně

Metodické centrum moderní architektury (MCMA) je součástí brněnského pracoviště Národního památkového ústavu a má své sídlo v areálu meziválečné vily Stiassni. Cílem MCMA je zlepšit poznání, dokumentaci a ochranu památek architektury 20. století.

Zaměřujeme se jednak na období mezi dvěma světovými válkami, kdy na území Československa vzniklo velké množství staveb světové úrovně. Dále se zabýváme monitoringem památkově hodnotných staveb z doby druhé poloviny 20. stol., které jsou často právě v těchto chvílích ohroženy úpravami měnícími jejich účel nebo opatřeními pro lepší tepelně izolační vlastnosti. Naší specializací je památková obnova staveb moderny – sbíráme příklady dobré praxe a jsme připraveni být partnery vlastníkům, projektantům, památkářům i dodavatelům staveb. Partnerem MCMA je Vysoké učení technické v Brně.

Srdcem MCMA je odborná knihovna, jejímž základem se staly fondy věnované nebo zapůjčené architekty Dušanem Riedlem, Vladimírem Matouškem a prof. Vladimírem Šlapetou. Další službou pro odbornou veřejnost i vlastníky památek jsou konzultace pro konkrétní akce památkové obnovy. MCMA rovněž pořádá společně se svými partnery z řad tuzemských i zahraničních odborných organizací řadu odborných exkurzí, výstav, přednášek, seminářů a konferencí. Další aktivitou je příprava odborných, zejména metodických publikací. V neposlední řadě se MCMA zaměřuje na výuku v historickém prostředí a budování vztahu zejména mladé generace k moderní architektuře.
Aktuální informace o dění v Metodickém centru najdete na Facebooku MCMA.

Zatímco od pondělí do čtvrtka slouží vila Stiassni coby sídlo MCMA studentům, odborníkům a zájemcům o moderní architekturu, od pátku do neděle je otevřena široké veřejnosti k prohlídkám s průvodcem.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Ing. Petr Svoboda

  • vedoucí metodického centra
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 016 567
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno 601504
Petr Svoboda je absolventem Fakulty elektrotechniky a informatiky a Podnikatelské fakulty VUT v Brně, studoval rovněž dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V NPÚ pracuje od roku 2007. Do roku 2010 byl provozním náměstkem ředitele územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, do roku 2013 pak náměstkem generální ředitelky pro správu památkových objektů. Od roku 2015 působí v Metodickém centru moderní architektury v Brně. Je autorem řady publikací, věnuje se výzkumným projektům.
Nepodléhá CC

Ing. arch. Renata Vrabelová, Ph.D.

  • památkář
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 777 117 392
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno 601504
Renata Vrabelová vystudovala Fakultu architektury VUT v Brně, zde absolvovala také doktorandské studium se zaměřením na architekturu poválečného období. V letech 2000–2010 vedla Galerii architektury v Brně, ve spolupráci se zahraničními architektonickými ateliery je kurátorkou řady výstav o současné světové architektuře, editorkou publikací o architektuře 20. století. Od roku 2016 pracuje v NPÚ, v Metodickém centru moderní architektury v Brně. V letech 2016–2020 pracovala jako hlavní řešitelka a koordinátorka projektu Moderní architektura 60. a 70. let 20. století.

Mgr. et Mgr. Martin Šolc, DiS.

  • pracovník památkové péče
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 775 442 256
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno 601504
Martin Šolc absolvoval po SPŠ stavební arch. Jana Letzela v Náchodě i zdejší VOŠ stavební se zaměřením na obnovu historických budov (2007). Souběžně získal čtyřletou projekční praxi a zkušenosti v poradenské a konzultační činnosti ve stavebnictví a energetice. Postupně zahájil studia na FF Masarykovy univerzity v Brně. Zde dokončil dvě magisterská studia. První v oboru Dějiny umění (2014) a druhé v oboru Management v kultuře (2015). Od roku 2014 je činný v NPÚ. Do roku 2016 byl zaměstnán v územním odborném pracovišti v Kroměříži. Zde vykonával pozici garanta území pro oblast Zlína a Luhačovic. Následně přešel do Metodického centra moderní architektury v Brně (2016), kde působí doposud. Je autorem publikací se zaměřením na památkovou péči a dějiny umění; věnuje se výzkumným projektům a památkové praxi.
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Pavlína Petrová

  • dokumentátor
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 128, 775 669 383
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno 601504