Kontakt

Adresa

Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště
v Brně, náměstí Svobody 8
601 54 Brno

Telefon
a e-mail

+420 542 536 111
sekretariat.brno@npu.cz

Podatelna

po–pá 9–11.30

E-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

Ředitel ÚOP

Nepodléhá CC

PhDr. Zdeněk Vácha

 • ředitel/ka územního odborného pracoviště
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 120
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Kancelář ředitele - oddělení

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Taťána Bráblíková

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 216, 773 759 285
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Hana Helánová

 • koordinační pracovník
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Michal Konečný

 • redaktor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 721
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

PhDr. Radmila Stránská

 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 143, 728 262 968
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Magda Škardová

 • administrativní pracovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 198
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Metodické centrum moderní architektury v Brně

Nepodléhá CC

Ing. Petr Svoboda

 • vedoucí metodického centra
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 016 567
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
Nepodléhá CC

Ing. arch. Renata Vrabelová, Ph.D.

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 777 117 392
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. et Mgr. Martin Šolc, DiS.

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 775 442 256
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Pavlína Petrová

 • dokumentátor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 128, 775 669 383
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Oddělení ekonomiky a provozu

Martin Šildberger

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 213, 724 663 507
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 vedoucí oddělení ekonomiky a provozu
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Hana Ludínová

 • referent majetkové správy
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 152, 724 541 721
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Odbor evidence, dokumentace a IS

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Michal Musil

 • dokumentátor
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Aleš Homola

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 218, 724 756 188
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. et Mgr. Jana Oberreiterová

 • výzkumný a vývojový pracovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 725 548 247
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Oddělení evidence památek a IS

Mgr. Eva Staňková

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 177, 724 663 736
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Andrea Duchalíková

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 144, 778 728 597
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Pavla Cenková, Ph.D.

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 230
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Andrea Husseiniová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 215, 608 837 321
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Věra Čižmářová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 123, 775 024 608
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Ing. arch. Simona Dračková, Ph.D.

 • památkář
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Lenka Kalábová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 141, 773 777 259
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Martin Kučera

 • pracovník dokumentačních fondů
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 231, 778 405 876
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
specialista informačního systému
Nepodléhá CC

Mgr. Zdeňka Míchalová, Ph.D.

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 188, 728 413 486
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
Nepodléhá CC

Ing. arch. Vojtěch Pavelka

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 180, 775 868 782
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 výzkumy, průzkumy a dokumentace (OPD)

Oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Lenka Šabatová

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 139, 724 756 195
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Petra Dohnalová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 181, 723 736 021
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Klára Komosná

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 536 542 161, 724 756 193
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
Nepodléhá CC

Mgr. Matěj Kruntorád, Ph.D.

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 182, 778 536 339
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Oddělení dokumentačních fondů a knihovny

Nepodléhá CC

Mgr. Petr Czajkowski

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 138, 724 095 299
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

PhDr. Marie Kourková

 • pracovník dokumentačních fondů
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 195, 778 406 692
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
katalog. archiv
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Jana Malaníková, Ph.D.

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 174
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Vladimír Procházka

 • dokumentátor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 118
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. et Mgr. Marek Todorov

 • knihovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 128
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Hana Winklerová

 • dokumentátor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 170, 725 007 215
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
fotoarchiv, archiv map a plánů

Odbor péče o památkový fond

Mgr. Petr Holub

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 171, 702 154 003
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Ondřej Musil

 • asistent
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 186
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 193, 724 803 357
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
památky s mezinárodním statusem,krajinné památkové zóny, historická zeleň

Oddělení garantů území

Nepodléhá CC

Mgr. Andrea Ptáčková

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 121, 778 714 931
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Ing. arch. Ivona Poláčková

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 771 292 402
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Ing. arch. Lenka Dočekalová Klimešová, Ph.D.

 • pracovník památkové péče
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. et Mgr. Eva Chovancová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 115, 771 125 862
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Barbora Číhalíková

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 199, 724 663 727
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Zdeněk Čižmář

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 219, 778 714 930
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Lucia Krajčírová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 122, 775 038 868
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Simona Pechová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 164, 724 663 524
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Ing. arch. Bohdana Procházková

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 133, 778 402 489
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
garantka brněnské aglomerace
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Marta Procházková

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 168, 728 942 849
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

PhDr. Radim Šťastný

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 723 931 773
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Oddělení specialistů

Nepodléhá CC

Mgr. Tomáš Vícha

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 189, 724 663 719
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 vedoucí odboru péče o památkový fond
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. Václav Kolařík

 • archeolog
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Ing. arch. Roman Čerbák

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 159, 725 593 479
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Alena Dunajová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 187, 724 663 711
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Zoja Matulíková

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 137, 724 703 421
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
Nepodléhá CC

Ing. arch. Dana Novotná, Ph.D.

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 160, 607 630 907
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
péče o historická města
Nepodléhá CC

Mgr. Marta Sedláková

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 176, 728 173 194
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno
hradní a zámecké instalace, restaurování

Ing. Gabriela Stögerová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 167, 724 262 496
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Jan Studeník

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 197, 605 155 609
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno