Územní odborné pracoviště NPÚ v Brně se zabývá ochranou, poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek i památkových rezervací a zón na území Jihomoravského kraje. Pro jejich zachování, údržbu a obnovu bezplatně poskytujeme poradenství i metodickou pomoc. Při přípravě a provádění udržovacích prací, rekonstrukcí, restaurování kulturních památek i staveb v památkově chráněných územích zajišťujeme odborný dohled.

Více o našem pracovišti

Medailonek ředitele

Nepodléhá CC

PhDr. Zdeněk Vácha

Absolvent gymnázia, studium dějin umění a estetiky (1977–1981) a od té doby práce v organizacích státní památkové péče v různých oblastech. Publikace především na téma středověká a renesanční architektura a umění, průzkumy staveb a teorie památkové péče a restaurování. Ředitelem od března 2013.

Číst celý medailonek

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Taťána Bráblíková

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 542 536 216, 773 759 285
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Brně
náměstí Svobody 72/8, Brno 601504
F29809FE-9D48-472C-92F7-E364B3723FF6

Recepce

BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495
542 536 111

Akce

10. ročník semináře Památky zahradního umění, jejich současnost a historie

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Pro odborníky

přednášková budova vily Stiassni

11. 7. 2024

9.30 – 16.15

Mezinárodní konference Zachování paměti. Pomníky a památníky holocaustu ve střední Evropě.

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Pro odborníky

17. 9. 2024 – 18. 9. 2024

Ohrožené památky

 • Areál bývalého panského mlýna se skládá z několika budov a z části náhonu. Hlavní část tvoří skladiště s mlýnicí.

 • Bývalá zemědělská usedlost hákového půdorysu obsahuje cenné renesanční a barokní stavební prvky.

 • Renesanční zámek byl postaven koncem 16. století pány z Vlašimi pravděpodobně na místě starší gotické tvrze na terénní hraně nad říčkou Olešnou.

 • Původně renesanční zámek z konce 16. století byl upraven a rozšířen přestavbami v baroku a v 19. století.

 • Opevněné vesnické sídlo z období středověku má podobu obytné budovy s patrovou sýpkou vetknutou do částečně podsklepené disposice.

 • Dnešní rozsáhlý renesanční zámek byl postaven na místě raně gotického hradu doloženého již roku 1289 v majetku pánů z Obřan.

 • Barokní sýpka je datovaná letopočtem 1735 umístěným na vstupním portále. Nad portálem se nachází kamenná kartuš s erbem louckého kláštera, který...

 • Parkový zděný letohrádek v přírodně krajinářském areálu stojí severovýchodně od zámku Uherčice.

 • Na návrší nad obcí se tyčí monumentální jednopatrová zámecká budova o čtyřech křídlech soustředěných kolem obdélného rozlehlého dvora.

 • Zámek v Ivanovicích na Hané vznikl v letech 1608–1611 přestavbou vodní tvrze z konce 15. století.

 • V parku situovaná ušlechtilá architektura trojkřídlého klasicistního zámku s raně barokním jádrem tvoří dominantu obce.

 • Pozdně gotická tvrz v Bošovicích byla postavena kolem roku 1500, rozšířena byla renesančně v pozdním 16. století.

 • Mohutná ruina velkého gotického hradu ze třetí čtvrtiny 13. století byla založena významným olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburgu.

 • Městské lázně zbudované dle projektu Bohuslava Fuchse v letech 1931–1932.

 • Františkánský klášter byl vystavěn po roce 1650 náhradou za konvent nacházející se na předměstí pod Petrovem, který byl zbořen během švédského...


Inspirujte se

E-shop

Krajina jako dílo. Barokní krajinou od Mikulova po Znojmo

470 Kč

Detail

Příběh renesanční židle

250 Kč

Detail

Témata roku

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za důležitá.