Vyhledávání památek

Nejprve potřebujete zjistit, jestli se na váš dům, kapličku, pozemek apod. vztahuje nějaká forma památkové ochrany – zda je kulturní památkou, národní kulturní památkou nebo leží v památkově chráněném území či ochranném pásmu (například je součástí vesnické památkové rezervace).

Dům nebo jiný objekt, o kterém potřebujete zjistit informace, můžete dohledat buď podle adresy či jiných kritériích v Památkovém katalogu nebo v mapách v Geoportálu památkové péče – v databázích, do nichž vám na tomto místě nabízíme přístup. Informace, které obsahují, mají pouze orientační charakter a zatím nejsou ke všem částem areálů či souborů. Pokud potřebujete oficiální dokument Výpis z Ústředního seznamu kulturních památek České republiky, je možné požádat písemně generální ředitelství Národního památkového ústavu (Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1, e-mail: epodatelna@npu.cz).

GEOPORTÁL PAMÁTKOVÉ PÉČE

Individuální a plošná ochrana

Cílem státní památkové péče je zachování historického dědictví pro další generace. Cenné stavby nebo areály jsou proto chráněny jako nemovité kulturní památky, ty nejcennější jako národní kulturní památky. Hodnotná historická města, vesnice, ale i části kulturní krajiny jsou chráněny jako městské, vesnické nebo krajinné památkové zóny, nejcennější sídla jako městské nebo vesnické památkové rezervace; existují také archeologické a ostatní památkové rezervace a ochranná pásma. Na některé památky se vztahují mezinárodní úmluvy, například důležitá úmluva o ochraně přírodního a kulturního dědictví iniciovaná organizací UNESCO. 

Chcete vědět o své památce více?

Svou památku znáte nejlépe vy sami, my ovšem shromažďujeme množství dokumentů, které vás mohou zajímat. V archivech Národního památkového ústavu jsou uloženy spisy, historické fotografie, průzkumy, stavební plány a další zdroje informací – zjistěte, zda se netýkají i vaší nemovitosti. Kontaktujte příslušné územní odborné pracoviště nebo nahlédněte do katalogu památek.