Co, proč a jak chráníme

Každá stavba má svůj příběh. A každý, kdo do něj zasáhne, se stává jeho součástí. Některé hodnoty však objevíte jen s památkářem. Najděte je ještě předtím, než začnete plánovat změny, opravu, údržbu apod. Kvalitní péči o památku ocení vaše okolí i příští generace.

Opravujete kulturní památku?

Ověřili jste si, že se na vás některá z forem památkové ochrany skutečně vztahuje. Pak nás bude zajímat jakákoli změna, kterou byste rádi udělali při běžné údržbě, opravě anebo při plánování celkové obnovy. Jsme tu od toho, abychom vám pomohli zachovat hodnoty památky tak, aby nepřišla o své specifické kouzlo.

Kulturní památky, kterých evidujeme přes 40 tisíc, jsou cenné tím, že vypovídají o životě v minulosti, o výjimečných tvůrčích schopnostech člověka, případně se vztahují k významným osobnostem nebo historickým událostem. Může to být zámek, historický dům v centru města, ale i kaplička za vsí, prvorepubliková vila či unikátní tovární budova – podoba ani stáří nerozhoduje. Památkami – movitými – jsou však i umělecká díla (například malby a sochy), vybavení kostelů i kvalitně uměleckořemeslně zpracované předměty denního života. Důležitá je jejich hodnota pro společnost, pro budoucí generace, a proto je také stát chrání.
 

Chcete vědět o své památce více?

Svou památku znáte nejlépe vy sami, my ovšem shromažďujeme množství dokumentů, které vás mohou zajímat. V archivech Národního památkového ústavu jsou uloženy spisy, historické fotografie, průzkumy, stavební plány a další zdroje informací – zjistěte, zda se netýkají i vaší nemovitosti. Kontaktujte příslušné územní odborné pracoviště nebo nahlédněte do katalogu památek. 

Opravujete stavbu v památkově chráněném území?

Stavba nebo jiná nemovitost nemusí být sama o sobě kulturní památkou, přesto se na ni – v případě, že leží v plošně chráněném území – může specifická forma ochrany vztahovat.

Městské či vesnické památkové zóny a rezervace s původní zástavbou a dalšími prvky dotvářejícími historické prostředí jsou cenné jako celek, proto se památková ochrana vztahuje nejen na domy, ale také na půdorysné řešení, dlažby, zeleň, veřejné osvětlení atp. Památkáře proto zajímá jakákoliv změna, k níž v plošně chráněném území dochází. Díky společné péči majitelů památek a odborníků na památkovou ochranu jsou dnes mnohá města i vesnice tak malebné.

Novostavba v památkově chráněném území

Veškeré nové prvky, které mají do historického prostředí vstoupit, musejí být natolik kvalitní, aby nenarušily jeho památkové hodnoty.

Jakékoli stavební záměry – ať už to jsou velké investorské projekty v historických centrech měst, nebo pouhá přístavba garáže k vašemu rodinnému domu – je proto nutné předem konzultovat s památkáři.