Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Mimořádné dílo architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou je součástí světového dědictví od roku 1994.

Santiniho poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře je nejoriginálnějším příkladem takzvané barokní gotiky. Byl vybudován v letech 1719–1722 a je zasvěcen Janu Nepomuckému, významnému církevnímu hodnostáři druhé poloviny 14. století, jenž byl pro neshody s panovníkem umučen a později se stal jedním z českých zemských patronů. Nevelký centrální kostel má unikátní půdorysné i prostorové řešení, založené na symbolice pěti hvězd ve svatozáři sv. Jana Nepomuckého. Tvar kostela určují průniky kružnic ve tvaru pěticípé hvězdy, kostel má pět vchodů, pět oltářních výklenků, dvakrát pět kaplí kolem centrálního prostoru, pět hvězd a pět andělů na hlavním oltáři. Ve vrcholu kupole je osazen symbol světcova jazyka jako atribut nevyzrazení zpovědního tajemství. Kostel je obklopen ambitem složitého půdorysu, který je s centrální stavbou kompozičně propojen.