Historické jádro Prahy

Unikátní urbanistický celek, který zahrnuje historické pražské Staré Město, Josefov, Nové Město, Malou Stranu, Vyšehrad a Hradčany, je na Seznamu světového dědictví zapsán od roku 1992.

Mezi městy České republiky má Praha výsostné postavení jako metropole, jíž je už od středověku. V celé své historii plní reprezentační roli, přitom si však uchovává obraz jednoho z nejkrásnějších měst světa. O uměleckém, společenském, kulturním i politickém významu Prahy svědčí jak její velkorysé středověké založení, tak mimořádné architektonické bohatství. Množství světově proslulých dominant, jakými jsou Pražský hrad, Karlův most s věžemi, Národní divadlo, Rudolfinum, kubistické stavby a bezpočet slohově různých kostelů a klášterů, doplňují mladší obytné, obchodní a administrativní stavby budované během staletí na obou březích Vltavy. Součástí této světové památky je Průhonický park a zámek, unikátní dílo zahradního a krajinářského umění.