Zámek v Litomyšli

Arkádový zámek, jehož renesanční architektura bezprostředně navazuje na italské příklady, je součástí Seznamu světového dědictví od roku 1999.

Renesanční sídlo stojí na místě biskupského hradu ze 14. století. Pro Vratislava z Pernštejna ho v letech 1568–1581 postavili Italové Giovanni Battista a Ulrico Aostalli, kteří mu vtiskli podobu reprezentativní monumentální rezidence inspirované italskými paláci. Zámek má tři nádvoří a  siluetu hlavní hmoty člení štíty a komíny. Bohatá sgrafitová výzdoba všech průčelí sídla s motivy tradičních psaníček i figurálními motivy, jimž dominují dvě velké bitevní scény, je rovněž dílem italských mistrů. Jedinečné jsou třípatrové arkády hlavního nádvoří, z nichž jedna je iluzivní kulisou umožňující krásné průhledy. V barokně upravených interiérech se dochovalo zámecké divadlo z konce 18. století včetně souboru malovaných kulis a dekorací od Josefa Platzera. K hlavní budově přiléhá park a areál je uzavřen budovami bývalé kočárovny, konírny, jízdárny a renesančního pivovaru, který byl v první třetině 18. století barokně přestavěn Františkem Maxmiliánem Kaňkou.